Peygamber Efendimize Yazılan Mevlid-i Şerifler

Peygamber Efendimize Yazılan Mevlid-i Şerifler

Resul-i Ekrem Efendimizin (SAV) doğumu; kötülüğe batmış, iyilerin azınlıkta kaldığı bir zamanda vuku bulan bir güzellik olarak tüm insanlığa ferahlık verdi. O'nun (SAV) doğduğu gece, alemlere huzur ve sükun geldi. Müslümanlar tarih boyunca Peygamberimize (SAV) olan sevgilerini türlü vesile ve şekillerle ifade ettiler. Hz. Muhammed'in (SAV) doğumunu esas alan mevlid türü işte bu ifadelerden biriydi. Mübarek Mevlid Kandili vesilesiyle Efendimize (sav) yazılan mevlid-i şerifleri sizler için derledik.

MEVLİD NE DEMEK?

Doğum yeri ve zamanı anlamına gelen "mevlid" kelimesi zamanla Efendimizin (SAV) doğumu anlamını kazanır. Resul-i Ekrem'in (SAV) doğumu; kötülüğe batmış, iyilerin azınlıkta kaldığı bir zamanda vuku bulan bir güzellik olarak kabul edilerek ferahlık vesilesi sayılır. Efendimizin (SAV) doğduğu gece; Semave vadisini su basması, Kisra'nın sarayında sütunların yıkılması, Zerdüstlerin bin yıldır yanan ateşinin sönmesi gibi birçok mucize görülür.

Bilgi Notu: Peygamberimizin (SAV) doğumuna tüm Mekke halkı çok sevinir. Hatta Ebu Leheb, kendisine bu müjdeli haberi getiren kölesi, Süveybe'yi azad eder.

MEVLİD-İ ŞERİF NEDİR?

Resul-i Ekrem (SAV) ümmet tarafından çok sevildiği için, O'nu (SAV) merkeze alan tüm türler de İslam dünyasında yoğun olarak telif edilmiştir. Bu türlerin içinde şemail, hilye gibi fiziki özellikleri öne çıkan eserler olduğu gibi mevlid ve naat gibi manevi meselelere dâhil eserler de bulunur.

Bilgi Notu: Hz. Peygamber'in fiziki özelliklerini anlatan eserlere şemail-i şerif, bu özelliklerin levhalara yazılmış şekline de hilye-i şerif denir.

📌 Hz. Peygamber'in (SAV) doğumu için yazılan manzum eserlere, "Mevlid-i Şerif" adı verilir. Literatürde, Türkçe olarak yaklaşık iki yüze yakın mevlid bulunur. Bu rakamlara Müslüman coğrafyalarda yazılan mevlidler de dâhil edildiğinde sayı, çok daha yukarılara yükselir. Bu eserlerin ciddi bir kısmının form ve dil olarak Süleyman Çelebi'nin "Vesiletü'n Necat"ından etkilendiği gözlenir. Süleyman Çelebi'nin telif ettiği "Vesiletü'n Necat", dili Türkçe olan en meşhur Mevlid-i şeriftir.

KİMLER MEVLİD-İ ŞERİF YAZMIŞTIR?

📌 Müslümanların edebiyat tarihinde mevlidler ciddi bir yer tutar. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz hakkında mevlid, hilye, naat gibi türleri telif etmek her Müslüman şair için bir görev ve büyük istektir.

📌 Mevlidler; tevhid, münacaat ve naat ile başlar. Efendimizin (SAV) doğumu, miraca yükselmesi ve diğer mucizlerini anlatarak vefatı ile son bulur. Ayrıca eserlerin ara bölümlerinde ilahiler de bulunur.

📌 Bazı meşhur Mevlid-i Şerifler;

Muhammed b. Ahmed el-Kurtûbî ➡ EL-İ'LÂM FÎ MA'RİFETİ FÎ MEVLİDİ'L MUSTAFÂ

Kerimî ➡ İRŞÂD

İbn Hacer el-Heytemî ➡ MEVLİD'ÜN NEBİ

Cafer b. Hasan el-Berzencî ➡ EL-İKDÜ'L-CEVHER.

Süleyman Çelebi ➡ VESİLETÜ'N NECAT

Sinanoğlu ➡ ÜMÎD'ÜL MÜZNİBÎN

Hamdullah Hamdi ➡ Er-RİSALETÜ'L-AHMEDİYYE fi'l-VELADETİ'L MUHAMMEDİYYE

Şerif el-Mansabî ➡ KİTÂBÜ'L-MEVLİD

Hevâyi ➡ MEVLİD-İ HAYR-I ENBİYÂ

İbn Allân ➡ MEVRİDÜ'S SAFÂ FÎ MEVLİDİ'L-MUSTAFÂ

Muhammed b. Cafer el-Kettânî ➡ MEVLİDÜ'N-NEBEVÎ

Muhibbî ➡ MEVLİD

Şemseddin Sivâsî ➡ MEVLİD
Daha yeni Daha eski