Deprem ve Afetlerden Korunmak İçin Dualar

Deprem ve Afetlerden Korunmak İçin Dualar

Peygamber Efendimiz Allah Resulü (s.a.v.) depremden ve doğal afetlerden, sel, yangın gibi doğal felaketlerden korunmak, kendimiz ve ailemiz ve malımız için muhafaza olunmak için şu duayı tavsiye etmiştir:

Okunuşu: Allahümme inni es’elüke’l-‘afve ve’l-afiyete fi dini ve dünyaye ve ehli ve mali.

Allahümmestür’avrati ve amin rav’ati.

Allahümme’hfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve ‘an yemini ve ‘an şimali ve min fevki ve e’uzü bi- ‘azametike eniğtale min tahti.

Anlamı:
Allah’ım! Dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında af ve afiyet istiyorum.

Allah’ım! Açıklarımı ört, korkularımı gider ve bana güven ver.

Allah’ım! Beni; önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden (gökten) gelecek tehlikelere karşı koru, altımdan (yerden) tehlikelerden Senin azametine sığınırım.

(Hâkim, De’avat, no:1902, I, 517; İbn Hıbban, Ed’ıye, no: 961; İbn Ebi Şeybe, Dua, no: 2969)

Uyku sırasında, deprem gibi doğal afetlerden korunmak için el-Fakih’te, İmam Musa Kâzım’dan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir:

Uykudayken depremden ve doğal afetlerden korunmak için, Fâtır Suresi 41 . Ayetini okumak faydalıdır:

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُولَاۚ وَلَئِنْ زَالَتَٓا اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِنْ بَعْدِه۪ۜ اِنَّهُ كَانَ حَل۪يماً غَفُوراً

Okunuşu: İnnellâhe yumsikus semâvâti vel arza en tezûlâ ve lein zâletâ in emsekehumâ min ehadin min ba’dihi innehu kâne halîmen ğafûrâ.

Anlamı:
“Gerçek şu ki Allah, koyduğu düzenden sapmamaları için gökleri ve yeri tutmaktadır. Şayet sapacak olsalar artık O’ndan başka hiç kimse onları tutamaz. Şüphesiz O Halîmdir, Gafur’dur, çok bağışlayıcıdır.”

Peygamber Efendimiz (s.a.v) sıkıntı ve bela zamanlarında tavsiye ettiği dua;

Hz. Ömer (r.a.)’dan rivâyet edildiğine göre, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Birinizde geçim darlığı olunca, evden çıktığı zaman şöyle demekten sizi alıkoyan nedir?

Okunuşu: Bismillâhi ala nefsî ve mâlî ve dînî – Allahümme raddınî bi-kazâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî, hattâ lâ uhibbe ta’cîle mâ ahhartehu velâ te’hîra mâ acceltehu.

Anlamı: Nefsim, malım ve dinim için Allâh (c.c.)’ın adıyla yardım isterim. Allâh (c.c.)’ım! Senin kazana (hükmüne) beni râzı kıl ve bana takdir edilende bana bereket ver ki, geciktirdiğini öne almayı ve öne aldığını da geciktirmeyi istemeyeyim. (İbn-i Sünnî)

Aynı dua ile ilgili sahabelerden Hz. İbni Abbas (r.a) rivayetine göre; bir adam Hz. Peygamber’in huzuruna gelerek şikayette bulundu;

“Ya Resulallah başım dertten kurtulmuyor. Başıma gelecek felaket, afet ve musibetlerden korkuyorum.” dedi

Allah Resulü Hz. Peygamber (s.a.v) ise o adama şöyle buyurdu;

Sabahları şöyle dua et:

“Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali.”


Anlamı: Allah’ın ismiyle, kendimi, ailemi ve malımı Allah’a havale ediyor. O’nun yüce himayesine bırakıyorum.” Kendimin, ehlimin, malımın üzerine Allah’ın ismini okurum. (İbni Sünni, Hâkim, De’avat 1902, ibni Hıbban, İbni Ebi Şeybe)

Böyle dua edersen, Allah, seni, aileni ve malını bütün afetlerden, bela ve musibetlerden korur. Emniyet ve selamette olursun.

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim duasını sabah 3 kere okuyana, akşama kadar, akşam da 3 kere okuyana, sabaha kadar hiç bela Allah’ın izniyle gelmez. (İbni Mace)

Kureyş Suresi: Düşman karşısında, korkulan bir yerde, emin olmak, korkulardan kurtulmak ve kötülüklerden muhafaza olmak için Kureyş Suresi (li ilafi kureyş) okunur. Gece ve gündüz, 3, 7 veya 11 kere okumalıdır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur;

“Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka” duasını okuyana, o yerden kalkıncaya kadar, hiçbir şey zarar veremez. (Müslim)

Her gün ”La havle ve la kuvvete illa billahil azîm” duasını zikir haline getiren kişinin her ne derdi varsa giderilir. Özellikle bu dua 99 derde deva olduğu için sürekli çekilmesinde fayda vardır.

”La ilahe illallah” zikri; Her gün devamlı olarak sayı gözetilmeden dil alıştırılarak çekilmesi sıkıntıları giderir, kalbe huzur verir, maddi manevi sıkıntı ve belalardan muhafaza eder.

Cuma günü Cuma namazından sonra 7’şer defa İhlas Suresi, Felak Suresi ve Nas Suresi okuyan kişilerden belalar ve musibetler uzak durur.

Her gece yatmadan önce Yasin Suresini okuyan kimsenin sıkıntısı gider.

”La ilahe ente subahaneke inni küntü minez zalimin” duası, Hz. Yunus Peygamberin duası olup, her türlü sıkıntı, dert ve zorluktan kurtulmak için, hastalıklardan kurtulup şifa bulmak için her gün 33 veya 41 defa okunur.

Maddi ve manevi sıkıntı, bela, musibet anlarında korunmak, muhafaza olmak için 7 kere okunur.

Okunuşu: Hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül arşil azim.

Anlamı: “Bana, Allah yeter (kâfidir), O’ndan başka ilâh yoktur. Ben, Allah’a tevekkül ettim (güvendim). Ve O, azîm arşın Rabbidir.”
Daha yeni Daha eski