Recep Ayının Fazilet ve Sırları

Recep Ayının Fazilet ve Sırları
İkrime'nin İbn Abbas'tan (r.a.) rivayetine göre Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Receb Allah'ın ayıdır, Şaban Benim ayımdır, Ramazan ise Ümmetimin ayıdır.

Musa b. İmran'ın Enes b. Malik'ten (r.a.) rivayetine göre Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Cennette Receb denen bir ırmak vardır. Sütten beyaz baldan tatlıdır. Receb ayında bir gün oruç tutarsa, Allah (c.c.) ona bu ırmaktan içirir.

Enes b. Malik'in şöyle dediği rivayet edilmiştir: Cennette bir köşk vardır ki oraya sadece Receb ayında oruç tutanlar girecektir. 

Rivayet edildiğine göre Ebu Hüreyre (r.a.) şöyle demiştir: Resulullah (s.a.v.) Ramazan ayı dışındaki aylardan sadece Receb ve Şaban ayında oruç tutardı.

Enes'in (r.a.) rivayetine göre Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Bir kimse haram aylardan üç gün yani perşembe, cuma, cumartesi oruç tutarsa Allah ona yedi yüz senelik ibadet sevabı yazar. 

Denildi ki: Receb cefayı terk etme ayıdır. Şaban amel ve vefa ayıdır. Ramazan ise sadakat ve safa ayıdır.

Receb tevbe ayıdır. Şaban muhabbet ayıdır. Ramazan Allah'a yakınlaşma ayıdır.

Receb hürmet, şaban hizmet, Ramazan nimet ayıdır. 

Receb ibadet, şaban zehadet (zahidlik), ramazan ziyadet (fazlasıyla Allah'ın nimetlerine erme) ayıdır.

Receb ayında Allah iyilikleri kat kat arttırır. Şaban ayında kötülükler ortadan kalkar. Ramazan da ise bol ikramlar beklenir ve gelir.

Receb önde gidenlerin, Şaban ortada olanların, Ramazan ise Allah'a isyan edenlerin (bağışlandığı) aydır.

Zünnün-i Mısri (r.a.) şöyle demiştir: Receb afetlerin terk edildiği, şaban ibadet itaatlerin yapıldığı, ramazan ise bol ikramların beklendiği aydır. Afetleri terk etmeyen ibadette bulunmayan ve ikramları beklemeyen kimse boş söz ehlindendir.

Zünnün-i Mısri (r.a.) yine şöyle demiştir: Receb ekim ayı, Şaban sulama ayı, Ramazan ise hasat ayıdır. Her ekilen biçilir hasat edilir. Her yapılan işinde karşılığı olur. Bir kimse ekim zamanına boş geçirirse hasat günü pişman olur. Ahirette kötülük göreceği için dünyada beslediği ümitlerde boş olur.

Salihlerden bazıları şöyle demiştir. Sene bir ağaçtır. Ramazan ayı onun yapraklarının gülleridir. Şaban meyvelenme günleridir. Ramazan ise meyvelerinin toplandığı günlerdir.

Denilmiştir ki: Receb ayı Allahu Teala'dan gelen mağfiret ayına tahsis edilmiştir. Şaban şefaat ayı olarak tahsis edilmiştir. Ramazan ise kat kat iyiliklerin ve sevabların verilmesine tahsis edilmiştir.

Nitekim Allahu Teala'da şöyle buyurmuştur: Bugün sizin dininizi tamamladım.Maide Suresi 3.

Cuma dua edenlerin duasının kabul edildiği gündür. Bayram günü cehennemden kurtulma günüdür. O gün müminlerin boynundaki bağ çözülerek cehennemden azad olup kurtulurlar. 

Ziyad Mazini, Hz.Ali'nin oğlu Hz. Hasan'ın (r.a.), şöyle dediğini rivayet etti. Receb ve Şaban ayında oruç tutmak Allah'ın (c.c.) günahları bağışlamasına sebeb olur. 

Selman-ı Farisi'den rivayet edildğine göre Resululllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur. Receb ayında bir gün oruç tutan kimse bir sene oruç tutmuş gibi olur. Bin köle azad etmiş gibi olur.

Bir kimse receb ayında bir sadaka verirse bin altın sadaka vermiş gibi olur.

Allah (c.c.) o kimseye bedenindeki her tüy için bin iyilik yazar. Derecesini bin kat yükseltir. Bin kötülüğünü siler. 

Oruçlu geçirdiği her bir gün için verdiği her sadaka için bin hac ve bin umre sevabı yazılır.

Cennette de onun için bin ev bin köşk ve bin ada yapar. Her bir adada bin tane oturma yeri bulunur. Her oturma yerinde ise bin huri vardır. Her bir huri de güneşten bin kere daha güzeldir. 

Receb Ayının İlk Günü Oruç Tutmanın ve İlk Gece Namazının Fazileti

İmam Şeyh Hibetullah es-Sakati (r.a.) Enes b. Malik'in şöyle dediğini bize haber verdi. Resulullah (s.a.v.) Receb ayı girince şöyle dua ederdi. Allah'ım! bize Receb ve Şaban ayını mübarek kıl ve Bizi Receb ayına ulaştırdığın gibi bizi Ramazan ayına da ulaştır. 

Yine bize Şeyh İmam Hibetullah es-Sakati (r.a.) Meymun b. Mihran'dan o Ebu Zerr'den (r.a.) o da Hz. Peygamber'den (s.a.v.)'den haber verdiğine göre Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Receb'in ilk günü oruç tutan kimse bu bir aylık oruca bedeldir. Bir kimse receb'ten 7 gün oruç tutarsa ona cehennem'in 7 kapısı kapanır. Bir kimse 8 gün oruç tutarsa ona cennet'in 8 kapısı açılır. Bir kimse 10 gün oruç tutarsa Allah ona cennet'in 8 kapısı açılır. Receb ayında 18 gün oruç tutan kimse gökten bir münadi şöyle seslenir. Sen bağışlandın, başka ameller işlemeye bak.

Şeyh İmam Hibetullah Selame b. Kaytan'ın haber verdiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Bir kimse Receb'in ilk günü oruç tutarsa günahlarını ondan yer ile gök arası kadar uzaklaştırır. Ve hadisin devamını söyledi. 

Enes b. Malik'ten rivayete göre şöyle buyurmuştur: Bir kimse Receb'in ilk günü oruç tutarsa onun 2 yıllık günahını siler, bir kimse Receb'ten 30 gün oruç tutarsa Allah ona razı olduğunu yazar ve ona azab etmez. 

Rivayete göre Ömer b. Abdülaziz (r.a.) Basra'daki Haccac b. Ertat'a (yahut Adiy b. Ertat) şöyle yazdı: Senedeki dört geceye dikkat etmen gerekir. Allahu Teala o gecelerde rahmetini bol bol indirir. O dört gece Receb ayının ilk gecesi, Şaban'ın 15. gecesi, Receb'in 27. gecesi, Ramazan bayramı gecesidir.

Halid b. Ma'dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Senede beş gece vardır. bir kimse sevabını Allah'tan umarak o gecelerde yapılan ibadete karşılık Allah'ın vereceğini tasdik ederek o geceleri ibadetle geçirirse Allahu Teala onu cennete koyar:

Receb ayının ilk gecesi gece namaz kılar gündüz oruç tutar.

İki bayram gecesi geceleri namaz kılar gündüz oruç tutmadan geçirir.

Şaban ayın ortası 15. gecesi gece namaz kılarak gündüz oruç tutarak geçirir.

Aşure gecesi gece namaz kılar gündüz oruç tutar.

Şeyh Abdülkadir Geylani (k.s.) Mübarek Aylar Recep-Şaban-Ramazan ve Faziletleri, Medine Yayınları
Daha yeni Daha eski