Deprem, Yangın, Sel Gibi Afetlerden Korunmak İçin Okunacak Dualar

Deprem, Yangın, Sel Gibi Afetlerden Korunmak İçin Okunacak Dualar
Ne zaman karşılaşacağımız belirsiz olan doğal afetler karşısında felaketlerden korunmak için okunabilecek duaları sizler için derledik. Peki doğal afetlerden korunmak için hangi dualar okunabilir?

Deprem, Yangın, Sel Gibi Afetlerden Korunmak İçin Okunacak Dualar

Okunuşu: Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim.

Anlamı:
İsmi sayesinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla. O her şeyi işitir ve bilir. (Ebû Dâvûd, Edeb, 101/5088; Tirmizî, Deavât, 13)

Deprem, Yangın, Sel Gibi Afetlerden Korunmak İçin Okunacak Dualar

Okunuşu: Allahümmahfazni min beyni yedeyye ve min halfî ve an yemînî ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü bi azamatike en uğtâle min tahtî.

Anlamı:
Allahım! önümden, ardımdan, sağımdan, solumdan, üstümden gelecek musibetlerden beni koru! Altımdan bir kötülük gelmesinden (yarılıp içine düşmekten) Senin azametine sığınırım. (Ebu Davud)
Daha yeni Daha eski