Geceleyin 5 Şeyi Yapmadan Uyuma

Geceleyin 5 Şeyi Yapmadan Uyuma

Peygamber Efendimiz (s.a.v), Hazret-i Ali (r.a.) buyurdular ki: Ya Ali! Şu 5 şeyi yapmadan yatma!
  1. Kur’an-ı kerimin hepsini okumadan
  2. 4000 dirhem sadaka vermeden
  3. Kâbe’yi ziyaret etmeden
  4. Cennette yerini hazırlamadan
  5. Küs olduğun biriyle barışmadan
Hazret-i Ali; “Ya Resûlallah! Bu nasıl olur?” diye sorunca, buyurdular ki:
  1. 3 İhlâs okumak, Kur’an-ı kerimi hatmetmek gibidir.
  2. 4 Fatiha okumak, 4000 dirhem sadaka vermeye eşittir.
  3. 10 defa; “La ilahe illallah vahdehu la-şerike-leh lehül- mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümit ve hüve ala külli şey’in kadîr.” demen de Kâbe’yi ziyarete eşittir.
  4. 10 defa; “La havle vela kuvvete illa billahil’aliyyil’azim.” demen, Cennette yerini hazırlamana vesiledir
  5. 10 defa; “Estağfirullahel’azim ellezi lâ ilâhe illâ hu el-hayyel kayyûm ve etubü ileyh.” demen, dargın ve husümetli olduğun insanlarla barışmış derecesinde mükafata vesiledir.

Daha yeni Daha eski