Sekine Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Sekine Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Sekine; kelime anlamı olarak kalp huzuru, güven, sukunet, itminan duygusu, vakar, ağırbaşlılık, dinginlik gibi anlamlara gelmektedir.

Sekine Duası Nedir?

Bu dua, Hazret-i Ali Radıyallâhü Anh gibi evliyânın bildiği ve aslı vahye dayanan tesiri yüksek, sırlı, tılsımlı, feyizli ve kuvvetli ve içerisinde 19 harfli 19 âyet bulunan çok mühim, sükûnet ve itmi’nan veren bir duâdır.

Sekine kelimesi Arapça kökenli (سكينة ), sukun kelimesinden gelir, aynı zamanda sükunet, huzur, barış mutluluk anlamında kullanılır.

Kur’an-ı Kerim’de 19 ayetten oluşan ve Allah’ın ism-i azam olarak bilinen 6 tane esmaül hüsna yani güzel isimleriyle birlikte okunan sevabı ve fazileti çok ve oldukça etkili bir duadır.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Sekine adı ile bilinen büyük sırları barındıran bu duayı kendine vird edinerek devamlı okumuş, hayatında büyük fitne ve belalardan bu mübarek duanın bereketi ile korunmuştur.

Bizde kendi sıkıntı ve musibetlerimiz için her gün veya haftada bir gün bu duayı okumaya gayret edelim. Ayrıca her türlü hayırlı dilek ve isteklerimiz için tesirli ve faziletli bu duayı vesile ederek Allahu Teala’ya dua edip niyaz edelim.

Sekine Duası Nasıl Okunur?

Okumaya başlarken önce niyet etmek gerekir. Sıkıntıların defi için, her türlü istek ve arzunun kabulü için ihlaslı bir şekilde niyet edilir.

Ardından ise 7 kez istiğfar, 7 kez Salavat-ı Şerife, 10 kez Allah-u Ekber okunduktan sonra altı Esma her ayetle beraber 19 kez okunur.

Besmelenin ardından altı esma okunur sonra birinci ayet on dokuz (19) kez okunur. Ardından tekrar besmele çekerek altı (6) esmanın ardından ikinci ayet on dokuz (19) kez okunur. Aynı şekilde tüm ayetler bitene dek devam edilir.

19 kez okumaya mutlaka dikkat edilmesi gereken Sekine Duası ile okuyan kimsenin etrafında nurdan bir çember olduğuna inanılmaktadır.

SEKİNE DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Sekine Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Okuma şekli şöyle tavsiye edilir.
  • Niyet (ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek)
  • İstiğfar (7 DEFA)( Estağfirullahel azıym)
  • Salavat-ı Şerife ( 7 DEFA)( Allaümme salli ala seyyidine Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed)
  • Allahu Ekber (7 veya 10 Allahü Ekber)
  • Altı Esma her ayetle beraber okunacak. (19 DEFA)
Besmeleden itibaren 19 defa Okunur

Her okumada besmele çekilir sonra FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN denir ve 1. ayet okunur bu sırayla 19 kere okunur.
Sonra tekrar besmele, 6 esma ve 2. ayet okunur.19 ayet bitene değin aynı şekilde okunur.

6 Esma:

“Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun”

Sekine Ayetleri

1.Ayet: Seyec ‘alullahu ba’de ‘usru-y yusra”
2.Ayet: Anetil vucuhü lil hayyil kayyum
3.Ayet: Ve innallahe biküm lera ufün rahimu
4.Ayet: İnnallahe kane tevvaben rahime
5.Ayet: innallahe kane gafuran rahime
6.Ayet: fe innallahe kane afüvven kadira
7.Ayet: innallahe kane semian besira
8.Ayet: innallahe kane alimen hakime
9.Ayet: innallahe kane aleyküm rakibe
10.Ayet: İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna
11.Ayet: ve yen surakellahu nesran azize
12.Ayet: İnne hızballahi humül gâlibûn
13.Ayet: innallahe huvel kaviyyül aziz
14.Ayet: innallahe huvel ganiyyül hamid
15.Ayet: Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ HU
16.ayet: Hasbünallâhu veni’mel vekîl
17.ayet: la yeh zünühümül fezeul ekber
18.ayet: iyyake na’budü ve iyyake nestain
19.Ayet: velhamdü lillahi rabbil alemin

Ayetlerin mealleri

1- Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir.

2- Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir.

3- Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

4- Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir.

5- Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

6- Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır.

7- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür.

8- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir.

9- Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür.

10- Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık.

11- Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin.

12- Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir.

13- Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır.

14- Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır.

15- Allah bana yeter. O’ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur.

16- Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.

17- En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez.

18- Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz.

19- Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

FAZİLETLERİ

Güç işlerin kolay olması dileği ile cebbarları zelil kılmak başta olmak üzere tüm istekler için, katılaşmış gönülleri yumuşatmak, düşmanların gönüllerine rikkat ve acıma hissi verebilmek için, tövbelerin kabulünü ve mağfiret istemek için, tövbelerin kabulü ve mağfiret talebi için, Ehl-i kudretten affedilmeyi dilemek için duamızın kabul edilmesi niyeti ile İlim sahibi olmak için, düşmanların aldatmaca ve hilelerinden emin olabilmek için, Allah’tan zenginlik ve bolluk istemek için, keder ve hüzünden kurtulmak için ve Allah’ın vermiş olduğu nimet ve şükürlere muvaffak olabilmek için anlamını taşıyan Sekine Duası oldukça etkili bir duadır.
Daha yeni Daha eski