Zorluklarla Karşılaşınca Okunacak Dua

Zorluklarla Karşılaşınca Okunacak Dua

Bu dünyada maddi ve manevi sıkıntı çekenler ahirette sıkıntı değil bu dünyada çektikleri sıkıntıya mukabil büyük mükafat verilecektir. Allah Resûlünün (asm.) en mükemmel mânâda gerçekleştirdiği kulluk vazifelerinden biri de sabırdır. O (asm.) sabır imtihanını da hicretlerle, harplerle, nice musibet ve sıkıntılarla en ileri mânâda kazanmıştır.

Zorluklarla Karşılaşınca Okunacak Dua

Okunuşu: “Allahümme la sehle illa ma ce’altehu sehlen. Ve ente tec’alu’l- hüzne iza si’te sehlen.”

Anlamı:
“Allah’im! Senin kolaylaştırdıgından başka kolay yoktur. Ancak sen istersen zoru kolaylaştırırsın.” (Ibn Hibban, Dua, III, 255, No:974)
Daha yeni Daha eski