Oruçluyken Mastürbasyon (İstimna) Yapmak Kaza mı Gerektirir Kefaret mi?

Oruçluyken Mastürbasyon (İstimna) Yapmak Kaza mı Gerektirir Kefaret mi?

Oruç tutan bir kimse, kadın olsun erkek olsun mastürbasyon yaparsa orucu bozulur, bunu yapmanın orucu bozduğunu öğrendiği zaman derhal tövbe etmesi ve bir daha yapmamaya karar vermesi gerekir. Bozulan orucunu Ramazandan sonra bir güne bir gün olarak kaza eder.

Mastürbasyonun orucu bozduğu, fakat sadece kaza gerektiği, Hindiyye, Bahr ve Dürr-ül-Muhtâr ve diğer fıkıh kitaplarında yazılıdır.

Farz olduğu halde ramazanda kasten oruç tutmamak veya başlanan orucu bozmak, haram olup büyük günahtır.

Oruç, nefsin isteklerinden bilinçli olarak uzak durma yönüyle bir irade eğitimidir. Nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde etkili bir yoldur. Şehevî arzularına mağlup olanların bu irade eğitiminde başarısız oldukları ortaya çıkar.

Elle tatmin olmanın kefareti gerektirmemesi, bu fiilin önemsiz bir günah olduğunu göstermez. Bilakis özürsüz olarak orucunu bozan kimseler büyük günah işlemiş olurlar. (Zeylaî, Tebyîn, 1/323; İbn Nüceym, el-Bahr, 2/293)

Daha yeni Daha eski