Zübeyr b. Abdülmuttalib

Zübeyr b. Abdülmuttalib

Zübeyr b. Abdülmuttalib. İsminin anlamı; “Yazılı küçük not” demektir. Efendimiz’in (sas) amcası. Efendimiz’in (sas) babası Abdullah ile amcası Zübeyr anne-baba bir kardeştir. Mekke’de dünyaya gelmiştir.(67)

Bilindiği gibi Efendimiz (sas) Peygamberlikten önce ticaret ile uğraşmış ve bu ticaretteki ahlakı ile Mekkelilerin gönlünde büyük taht kurmuş; güvenlerini fazlasıyla almıştır. Efendimiz (sas) ticarete ilk olarak amcası Zübeyr ile başlamış; ondan çok şey öğrenmiştir. Amcasıyla ticari seferler yapmıştır. Yapmış olduğu bu ticari seferlerden biri de, Bahreyn ve Umman şehirleriydi.(68)

Efendimiz’in (sas) babası Abdullah vefat edince Zübeyr, yeğenini almak için çok uğraşmış, ama Efendimiz’i (sas) himaye etme görevi Ebû Talib’e nasib olmuştur.

Zübeyr, Efendimiz’e (sas) Nübüvvet verilmeden önce vefat etmiştir.

67. Doğum tarihi tespit edilemedi Bkz: Yıldırım, Muhammed Emin, Hz. Peygamber’in Al-bümü, s. 208
68. Hamidullah, Muhammed; İslam Peygamberi, c. I, s. 48
Daha yeni Daha eski