Zeyneb bint Muhammed

Zeyneb bint Muhammed

Zeyneb bint Muhammed. Efendimiz’in (sas) 2. çocuğu ve ilk kızıdır. Miladi, 600 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir.

Efendimiz’in (sas) büyük kızı olan Hazreti Zeyneb, babası ile beraber İslam yolunda nice sıkıntılar yaşamış, hiçbir zaman bıkkınlık göstermemiştir. Efendimiz (sas) birgün kızı hakkında şöyle diyecektir: “Bu benim en hayırlı kızımdır. Benim uğrumda nice sıkıntılar çekmiştir.”(46)

Hazreti Zeyneb (ra), teyzesinin oğlu ve Mekke’de Efendimiz (sas) gibi “el-Emin” olarak bilinen Ebû’l-Âs b. Rebî ile İslam’dan önce evlenmiştir. İslam’ın gelmesi ile birlikte, eşi Ebû’l- Âs geç olsa da iman etmiştir. Bu evlilikten Ali isimli bir oğlu ve Ümame isimli kızı olmuştur.

Hazreti Zeyneb (ra), hamile iken, Mekke’li müşriklerin bir saldırısı neticesinde devesinden düşmüş ve karnında ki çocuğun düşük yapmasına neden olmuşlardır. Bu kanama neticesinde daha 30 yaşında iken Medine’de vefat etmiştir.

Efendimiz’in (sas) hayatının anlatıldığı kaynaklara baktığınızda, “İlk İman Edenler” bölümünde Efendimiz’in (sas) kızları anlatılmaz. Çünkü onlar babaları ne yapıyorsa anında büyük bir teslimiyet ile babalarının izinden gidiyorlardı. Evladlarından neyi istemişse O’nun (sas) hayatında vardı. Hayatında yapmış olduklarını evladlarında istemişti.

Efendimiz’in (sas) hayatında anneler ve babalar için çok dersler vardır. Bilhassa kız babaları için.

46. Ed-Dımaşkî, Subul el-Hudâ ve’r-reşâd fî sireti Hayri’l-İbâd, c. XI, s. 43
Daha yeni Daha eski