Yunus Emre’nin Dillere Destan Hizmeti

Yunus Emre’nin Dillere Destan Hizmeti

Yûnus Emre’nin Taptuk Hazretlerinin dergâhındaki hizmeti dillere destandır.


Yûnus, kendisine verilen dergâha odun getirme vazifesini îfâda bir gün bile aksatmamak şartıyla nice yıllar tarifsiz bir gayret göstermiştir. Hem nasıl bir gayret! Getirdiği her odunun dümdüz olmasına dahî dikkatle dolu bir gayret...

Bunun farkında olan Taptuk Emre Hazretleri, bir gün Yûnus’un getirdiği odunlardan birini eline alarak sordu:

“–Yûnus! Sana nicedir sormadığımı bugün sorayım: Hepsi böyle mi bu odunların? Hepsi ok gibi dümdüz mü?..”

“–Hepsi öyle sultânım!”

“–Hiç eğrisi yok mu?”

“–Yok sultânım!”

“–Bunca yıldır dağda hiç eğri oduna rastlamadın mı Yûnus?..”

Yûnus, şu meşhur cevabı verdi:

“–Sultânım! Bilirim ki, sizin kapınızdan içeri hiçbir eğrilik girmez; odun bile olsa!..”

İşte Yûnus’un hizmeti böyleydi!
Daha yeni Daha eski