Subbuhun Kuddusün Rabbul Melaiketü Ver-Ruh Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Subbuhun Kuddusün Rabbul Melaiketü Ver-Ruh Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Okunuşu: Sübbûhun kuddûsün rabbül melâiketü ver rûhi.

Anlamı: Allahu Teala bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve mukaddestir. Meleklerin ve Ruh (Cebrail)’in Rabbidir.

Subbuhun Kuddusün Rabbul Melaiketü Ver-Ruh Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

FAZİLETLERİ

  • Hz. Aişe’den rivayet edildiğine göre; Resulullah (s.a.v.) rüku ve secdesinde şöyle derdi: “Subbuhun, kuddusün, Rabbul melâiketihî ve’r-rûh.”  Kaynak: Müslim 487/223, Ebu Avane 2/167, Ebu Davud 872, Nesei 1/234, Abdurrezzak 2884, Beyhaki 2/87109, İbni Huzeyme 606
  • Bir hadis-i şerifte; “Resulullah (a.s.m), vitir namazından ayrılmak isteyince ‘Sübhanel-meliki’l-kuddûsi’ tesbihini üç kere söylerdi. Sonra üçüncüde sesini yükseltirdi.” (Ebu Davud, Salat, 1430)
  • Devamlı zikir edenler üç, beş veya yedide bir “Sübbûhun kuddûsün rabbül melâiketü ver rûh” (Allâh-ü Teâlâ bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve mukaddestir. Meleklerin ve Rûh (Cebrâil)’in Rabbidir) diye okuduklarında kısa bir zamanda bir takım fevkalade haller zuhur etmeye başlar. Işıklar, nurlar görmeye başlarlar.

Daha yeni Daha eski