Şeyma bint Hâris

Şeyma bint Hâris

Şeyma bint Hâris. İsminin anlamı; “Bedendeki küçük bir iz” demektir. Asıl ismi ise Cüdame’dir. Efendimiz’in (sas) süt kardeşidir. Doğum tarihi tespit edilememiştir. Ancak Efendimiz’den (sas) sekiz-on yaş büyük olduğu tahmin edilmektedir.(90)

Efendimiz’in (sas), çocukluk yıllarının en güzel şahsiyetlerinden olan Şeyma validemiz, Efendimiz’e (sas) bir abla olarak ona çok iyi bakmıştır. Efendimiz (sas) hem ilgilenir hem de ona şiir okurdu. Okuduğu şiir şöyleydi:

“Allah’ım! Kardeşim Muhammed’e Uzun ömürler nasip eyle, Düşmanlarını ve hased edenlerini Mahvı perişan eyle”(91)

Şeyma validemiz (ra) de iman ederek Müslümanlardan olmuştur. Kendisi küçükken Efendimiz’in (sas) üzerine çok titrerdi. Efendimiz (sas) yıllarca süt kardeşi Hazreti Şeyma’nın (ra) kadr-i kıymetini bilmiştir.

90. ed-Dımaşkî, Subul el-Hudâ ve’r-reşâd fî sireti Hayri’l-İbâd, c. I, s. 326
91. A.g.e, s. 326
Daha yeni Daha eski