Sakal Duası

Sakal Duası

Erkekler için sakal duası nasıl yapılır? Sakal okutmak yani sakal bırakma duası için bir kişi okuduğu zaman güzel veya mecbur olmadığı bir haldir. Lakin sakal bıraktıktan sonra kolaya gelen bir dua yapılabilir. Demek ki, sakal bırakınca dua okumanın / okutmanın bir sakıncası olmaz. Kişi dilerse okur veya okutur. Okutmazsa da “Niçin sakal duası yaptırmadın?” diye tenkit edilmez. Çünkü hayırlı işlere dua ile başlamak güzeldir. Peygamber efendimiz aynaya bakınca dua ederdi. Onun için bizde sizler için sakal çıkarma duası veya sakal duasını arapça Türkçe okunuşlarını derledik.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) , diğer Peygamberler (a.s) ve bütün sahabeyi kiram sakallı idiler. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sakallı olduğundan erkekler için sakalı kesmemek bırakmak sünnettir. Sakal bırakmakta ve diğer sünnetleri işlemekte mü’minin esas niyeti Peygamberimize (asm) uymak ve onu taklit etmektir.

SAKAL DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Sakal Duası

Okunuşu: Elhamdü lillâhi câilül-lıhyeti min fıtrati’l-islâm vesselâtü vesselâmü alâ eşref i’r-rusüli’l-kirâm. Ve alâ âlihi ve ashâbihi’l-fihâm. Allâhümme ahyı men â’fa’l-lıhyete vahfazhü min cemî’il-mihneti veslük bihâ fî tariki ehli’s-sünneti ve ekrimhü bişefâati şefî’il-ümmeti ve ekrimhü bitavâfil-Kâbeti fi’l-harami. Ve biğaslı lıhyetihi min mâi zem zem ve biziyâreti ravzati’n-nebiyye’l-muhterem. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmain. Ve selâmün ale’l-mürselin velhamdü lillâhi rabbi’l-âlemin.

Anlamı: Sakalı fıtrat-ı islâmdan kılan Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm peygamberlerin en şereflisinin, O’nun âlinin ve yüksek ashabının üzerine olsun. Yâ Rabbi, sakal bırakan zâtı ihyâ et, bütün sıkıntılardan koru. Ona ehl-i sünnet yoluna sâlik olmakla, peygamberimizin şefâtma nâil olmakla, Kâbe’yi tavâf etmekle, Zemzemle sakalını yıkamasıyla ve Peygamberimizin kabrini (s.a.v.) ziyaret etmek nasip eylemekle ikram eyle yâ Rabbi. Allah’ın rahmeti, Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.) ya, ehlinin ve ashâbımn cemî’ma ve bütün peygamberlere selâm olsun. Ve hamd ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.
Daha yeni Daha eski