Sağlık ve Afiyet Duası

Sağlık ve Afiyet Duası

Peygamber Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem- sabah akşam şu duayı okuyarak Allah’tan sağlık, afiyet ve iyilik istemiştir:

Allâhumme innî es’elüke’l-afve ve’l âfiyete fi’d-dünyâ ve’l-âhırah.

Allahım! Senden dünya ve ahirette af, sıhhat ve nimet istiyorum. (Ebu Davud, Edep, 110)

Abdullah İbni Ömer -radıyallahu anh- diyor ki; Resûlullah’ın -sallallâhu aleyhi ve sellem- dualarından biri şu idi:

Allâhümme innî e’ûzü bike min zevâli ni’metike ve tehavvüli ‘âfiyetike ve fücâeti nıkmetike ve cemî’ı sahatike.

Allah’ım! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin âfiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezâdan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. (Müslim, Zikir, 96; Ebû Davud, Salat, 367)

Yine şöyle bir duâ rivâyet edilir:

"Yâ Rabbi! Lûtf u kereminle âfiyet ihsan buyur, bizleri âfiyetten ayırma!" (Bkz. Kuşeyrî, er-Risâle, s: 514)
Daha yeni Daha eski