Safiyye b. Abdülmuttalib

Safiyye b. Abdülmuttalib

Safiyye b. Abdülmuttalib. Efendimiz’in (sas) halasıdır. Efendimiz’in (sas) babası Abdullah ile halası Safiyye (ra), baba bir kardeştir. Meşhur Sahabi Zübeyr b. Avvam’ın da (ra) annesidir. Miladi, 567 yılında, Mekke’de dünyaya gelmiştir.

Hazreti Safiyye (ra) validemiz aynı kardeşi Hazreti Hamza (ra) gibidir. Çok cesur ve korkusuz bir hanım sahabidir. Müslümanlar içerisinde hain bir düşmanı öldüren ilk hanımdır. Hendek Gazvesi sırasında kendilerine saldırı hazırlığı içerisinde olan bir Yahudiyi öldürerek böyle bir özelliği kazanmıştır.

Efendimiz (sas), Safiyye (ra) halası ile şakalaşmayı çok severdi. O şakalardan bir tanesi meşhurdur. Birgün Safiyye validemiz Efendimiz’den (sas) cennete girmek için dua ister. Efendimiz (sas) ise: “Yaşlılar cennete giremez ki!” diye cevab verir. Safiyye validemiz (ra) bu cevab karşısında çok üzülür ve ağlamaya başlar. Efendimiz (sas) bu şakanın hakikatini dile getirir: “Sen Kur’an’ın şu ayetini okumadın mı? ‘Biz o kadınları yeni bir yaratılışla yaratmışız ve onları bakireler yapmışızdır’(80) Ben yaşlılar cennete giremez derken, yaşlı olarak giremez demek istemiştim.” Bu sözün karşısında Safiyye validemiz çok sevinir ve gülmeye başlar.(81)

Hazreti Safiyye (ra), İslam’ın ilk günlerinde iman ederek daima yeğenin arkasında durmuştur.

Hazreti Safiyye (ra), Miladi 640 yılında Medine’de vefat etmiştir.

80. Vâkıa Suresi, 56/35, 36
81. Ed-Dımaşkî, Subul el-Hudâ ve’r-reşâd fî sireti Hayri’l-İbâd, c. VII, s. 155
Daha yeni Daha eski