Rabbin Kim? Rabbimizi Tanıyalım...

Rabbin Kim? Rabbimizi Tanıyalım...

Allah (c.c.) kimdir? Allah (c.c.) ne demektir? Rabbin kim? Allah'ı (c.c.) tanıyor musun? Allah'ı isimleri ve sıfatları nelerdir? Esmaül Hüsna ne demektir? Rabbimizi tanıyalım...

Allah (c.c.) tüm her şeyi yoktan var eden mutlak güç sahibidir. O Allah (c.c.) birdir tektir. Ademe ruh üfüren ve onu bir balçıktan çiftler halinde yaratan yüce merhamet sahibidir. Eşi ve benzeri yoktur. O'nun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, eksiksizdir, yerler ile göklerin sahibi, alemi muhteşem bir düzen ve nizam içinde yürüten eşsiz gücün sahibi O Allah'dır (c.c.).

Her insana düşen ilk vazîfe, yaratıcısı olan Allah Teâlâ’yı tanımak, O’na iman ve kulluk etmektir. Bu her müslümanın bilmesi gereken temel dini bilgilerin başında gelmelidir.

Akıl sahibi olup da ergenlik çağına gelmiş olan her insana düşen ilk vazîfe, yaratıcısı olan Allah Teâlâ’yı tanımak, O’na iman ve kulluk etmektir. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

“O, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin Rabbidir. O hâlde sadece O’na kulluk et ve O’na kullukta sabır ve sebât göster. Hiç O’nun adıyla anılan (O’na denk ve benzer) birini biliyor musun?!” (Meryem, 65)


ALLAH (C.C.) KİMDİR? KUR'AN'DA ALLAH İLE İLGİLİ AYETLER


Kur'an'da "Allah Teala kimdir?" sorusuna cevap veren ayetler...


İHLAS SURESİ - ANLAMI


Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

De ki: "O, Allah'tır, bir tektir." ﴾1﴿ "Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.)" ﴾2﴿ Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir)." ﴾3﴿ "Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir." ﴾4﴿


FATİHA SURESİ - ANLAMI


Bismillahirrahmânirrahîm ﴾1﴿ Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur. ﴾2-4﴿ (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. ﴾5﴿ Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. ﴾6-7﴿

“Hiç kuşkusuz, mescitler/secdeler Allah içindir. O halde, Allah ile birlikte bir başkasına yakarmayın/bir başkasına çağrıda bulunmayın. De ki: ‘Ben size zarar verme gücüne de ışık ve aydınlık verme gücüne de sahip değilim.!’ De ki: ‘Allah’tan beni hiç kimse kurtaramaz ve O’nun dışında bir sığınak da asla bulamam.’ ‘ Ancak Allah’tan bir tebliğ ve O’nun mesajlarından bir şeyler sunabilirim” (Cin, 40/72, 18, 20-23)


MÜSLÜMANLAR ALLAH’A ŞÖYLE İNANIR!


Müslümanların âlimi, câhili, genci, ihtiyarı Allah Teâlâ’ya şöyle inanır:
  • Allah Teâlâ vardır;
  • Birdir;
  • Varlığının evveli ve âhiri yoktur;
  • Ne O yaratılmışlardan birisine benzer, ne de yaratılmışlar O’na benzer;
  • Varlığı, başka bir varlığa dayanmaz, kendi zâtı ile vardır. Varlığı zâtının iktizâsıdır. Doğmaktan, doğurmaktan, baba veya oğul olmaktan, zaman ve mekânda bulunmaktan münezzeh ve müteâldir.
  • Hiç bir vâsıtaya muhtaç olmaksızın her şeyi bilir, her şeyi işitir, her şeyi görür.
  • Mutlak hayat sahibidir, mutlak kudret sahibidir, mutlak irade sahibidir. Diler, dilediğini yapar.
  • Kelam sıfatı ile de muttasıftır, sese ve harfe muhtaç olmaksızın söyler. Peygamberleri vasıtası ile insanlara kitaplar göndermiştir.
Bu sıfatların zıtları, Allah Teâlâ hakkında düşünülemez.
  • Allah Teâlâ, kâinatın şeriksiz ve nazirsiz yaratıcısıdır; yaratan, yaşatan, öldüren, sonra yeniden diriltecek olan, sâlih kulları için nimetler, kötüler için de azap hazırlayan O’dur.
  • Biz Cenâb-ı Hakk’ın yarattığı varlıklara bakarak O’nun kudret ve azametini, yüksek sıfatlarını düşünür, zât ve mâhiyetinden bahsetmeyiz.
Allah’a böyle inanan kimse, hiç kimsenin görmediği bir yerde bile olsa ahlaksızlık yapamaz. Çünkü Allah’ın onu gördüğünü, duyduğunu, amellerinin karşılığını iyi veya kötü mutlaka vereceğini bilir ve ona göre hareket eder.
Daha yeni Daha eski