Ömer b. Hattab

Ömer b. Hattab

Ömer b. Hattab. Künyesi Farûk’tur. Farûk, “Hak ile batılı birbirinden ayıran” demektir. Bu künyeyi kendisine bizzat Efendimiz (sas) vermiştir. Miladi, 584 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir. Efendimiz’in (sas) kayınbabasıdır. Kızı Hafsa validemiz Efendimiz (sas) ile evlidir. İslam’ın ikinci halifesidir.

Celal sıfatlı, çabuk sinirlenen ve haşemetli bir görünüme sahip olan Ömer (ra) hakkında Efendimiz (sas) şöyle buyurmuştur:

“Nefsimi kudret elinde tutan Allah’a ye min ederim ki, Ey Ömer! Şeytan sana bir yolda rastlasa mutlaka yolunu değiştirip, başka bir yola sapar.”(95)

Miladi, 644 yılında Medine’de şehit olmuştur. Ömer’in (ra) kabri Mescid-i Nebevi’de Yeşil Kubbe’nin tam altında Efendimiz’in (sas) mübarek kabrinin yanında Ebû Bekir’in (ra) kabrinin yanındadır. Üç aziz dost yan yanadır. Ömer (ra) şehadetine yakın günlerde hep şöyle dua ediyordu:

“Ey Allah’ım beni, senin yolunda şehadetle rızıklandır. Peygamber’inin beldesinde canımı al!”(96) Rabbinden istediği gibiMedine’de şehit olmuştur.

95. Buhari, Fedâilu’l-Ashâb,9;
96.Sallâbî, Ali Muhammed, Mü’minlerin Emiri Hz. Ömer Hayatı, Şahsiyeti ve Yaşadığı Çağ, s.673
Daha yeni Daha eski