Nefis Mertebelerinde Rüya Tabirleri

Nefis Mertebelerinde Rüya Tabirleri

(Görülen rüyalar ve tabirler, durumunu bilmek isteyen kardeşlerimiz için özet şekilde ve alfabetik konumda hazırlanmıştır.)
 1. Nefis mertebeleri yedidir:
 2. Nefs-i Emmâre: Kâfir, şeytan, münafık ve fâsıkların,
 3. Nefs-i Levvâme: Günahkâr mü'minlerin,
 4. Nefs-i Mülhime: Âlimlerin,
 5. Nefs-i Mutmainne: İlmiyle âmel eden kişiler
 6. Nefs-i Radiyye: Evliyâların
 7. Nefs-i Mardiyye: Âriflerin
 8. Nefsi Safiyye: Nebiler ve rasüllerin -aleyhimü's-selâm- nefislerinin makamıdır. (Müminler bu makamın hallerine kavuşabilir.)
Not: Rüyayı salih kişilere ta’bir ettirmek imkânı bulmayanlar bu çizelgeden faydalanabilirler.

RÜYA YORUMU MERTEBESİ
Âlem Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir Nefs-i Mutmainne
Âlimler Vücut azalarını Allah Teâlâ’nın emrine tâbi' kılmaya işarettir. Nefs-i Mutmainne
Anne ve babaya sarılmak, onlara itaat etmek Rızalarını kazanmak ve gönüllerini alarak onlarla iyi geçinmeye Nefs-i Levvâme
Din ve mezheble alâkalı bir takım meselelerde muhalif olan kimseleri mukaddes mekânlarda gören Bu mekânlar, kalb ile tabir olunduğundan dolayı - niyetini düzeltmelidir. Nefs-i Mülhime
Emirler (yönetici) Akılda olgunluğa erme ve maksuda yaklaşmaya, Nefs-i Mutmainne
Evler (harabe) Nefse itaatle ruha itaatin eşit olması Nefs-i Levvâme
Fırın Nefsin gafleti Nefs-i Levvâme
Gözeler Kalbin tamamen fâni ve istediğine vasıl olması sıfatıdır. Nefs-i Sâfiye
Harâmî İbadetini saklamaya. Nefs-i Mülhime
Hatipler Vücut azalarını Allah Teâlâ’nın emrine tâbi' kılmaya işarettir. Nefs-i Mutmainne
Hayır ve hasenat Ruhun nefis üzerine galibiyeti Nefs-i Mülhime
İyi ve hoş fiiller Bu fiiller gerek davranış, gerek söz, gerek vasıf ve gerek eşya olsun durumlarına göre Nefs-i Mutmainne ile ta'bir edilir Nefs-i Mutmainne
Kan aldırmak Nefsi ıslâha Nefs-i Levvâme
Kavuncu Amel kazanmaya Nefs-i Mülhime
Tellâl Yalancılığa, Nefs-i Mülhime
Tenhâ çöllerde yalnızlık Allah Teâlâ’dan başka her şeyi terk etmeye işarettir. Nefs-i Mardiyye
Tohum saçmak Hayra yakın olmak Nefs-i Mülhime
Yağlar Kar elde etmek ve ruha biraz kuvvet, vermek Nefs-i Levvâme
Yalancı İbadeti terk edip harama yakınlaşmaya. Nefs-i Mülhime
Zavallı görmek İbadeti terk edip harama yakınlaşmaya. Nefs-i Mülhime
Abdest ve gusül Günahlardan temizlenmeye, Nefs-i Mülhime
Ağaç dikmek Hayra yakın olmak Nefs-i Mülhime
Ağaçlar Salih amel ve ihlâsa sâhib olmak Nefs-i Levvâme
Akreb Lisan ile azâb etme şeklinde ta'bir olunur. Nefs-i Emmâre
Alevli ateş ve yanan şeyler görmek Kalbin bulanıklığını tamamıyla izâle etmeye. Nefs-i Mardiyye
Alevsiz ateş, ateş dumanı, Nefsânî arzulara tâbi olup âhiret amellerinde ihlâsın olmaması Nefs-i Emmâre
Âmâ-kör Hakkı görüp de görmezlikten gelmek. Nefs-i Mülhime
Arab Başkasının aybını yüzüne vurmak veya süratle maksada ulaşmak Nefs-i Mülhime
Arslan Kişiye göre, nefsin galebesi Nefs-i Levvâme
Arslan Dinde ciddiyet Nefs-i Levvâme
Arzın hareketini görmek Allah Teâlâ’nın yardımıyla, vücut ikliminde tam manasıyla tasarrufa ehil olmaya, Nefs-i Mardiyye
At ve beygir Azgın olmazsa sadakatle, azgın olursa nefsin üstün gelmesi Nefs-i Levvâme
Ateşte yanmakla zarar görmeyip huzur içinde olmak Nefs-i râdıyyenin galebesine, kalbte ma'rifet tahsiliyle meydana gelen kesafetin/bulanıklığın yok olmasına.
Kalbin letâfet (incelik, nurânîlik) kazanmasına işarettir
Nefs-i Râdiyye
Avam Onların hâllerine meyletmekle Nefs-i Mülhime
Avcı Eğer ehil olursa insafsızlığa ve şefkatsizliğe, ehil olmazsa amel-i sâlih için gayret etmeye işarettir. Nefs-i Mülhime
Ayı oynatıcısı Nefsin, hiddet, öfke ve hırsta olan aşırılığına. Nefs-i Mülhime
Ayı Gadâb (hiddet, öfke, dargınlık, kızgınlık) ile ta'bir olunur. Nefs-i Emmâre
Azgın deve Şehvet, hırs ve kin ile ta'bir olunur. Nefs-i Emmâre
Azgın öküz Cimrilik ve emre itaatsizlik ile ta'bir olunur. Nefs-i Emmâre
Bal arısı Güzel ahlâk sahibi olmak Nefs-i Levvâme
Balcı İlm-i ledün ve tatlı kelâm işitmek Nefs-i Mülhime
Balık Helâl mal ve rızık kazanmak Nefs-i Levvâme
Ballar Kar elde etmek ve ruha biraz kuvvet, vermek Nefs-i Levvâme
Beyaz renk Nefsi Mülhime'nin galebesine, Nefs-i Mülhime
Bıçak Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir Nefs-i Mutmainne
Bit ve pire Mekruh olan fiileri işleme ile ta'bir olunur. Nefs-i Emmâre
Bulanık sel suları Nefsânî arzulara tâbi olup âhiret amellerinde ihlâsın olmaması Nefs-i Emmâre
Burak Aklın kemâli, Allah'a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta'bir olunur. Nefs-i Râdiyye
Bütün ahiret makamlarına nail olmak ve aydınlık görmek Nefs-i râdıyyenin galebesine, kalbte ma'rifet tahsiliyle meydana gelen kesafetin/bulanıklığın yok olmasına; Kalbin letâfet (incelik, nurânîlik) kazanmasına işarettir Nefs-i Râdiyye
Bütün eti yenilebilen vahşi hayvanlar, Eğer ele geçirilebilirse, sâlih amel sahibi olmakla, ele geçirilemezse, amel-i sâlih kazanmak için gayret etmekle Nefs-i Levvâme
Câhil Onların hâllerine meyletmekle Nefs-i Mülhime
Camiler Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne
Cehennem azabı, Nefsânî arzulara tâbi olup âhiret amellerinde ihlâsın olmaması Nefs-i Emmâre
Cennet Aklın kemâli, Allah'a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta'bir olunur. Nefs-i Râdiyye
Cennet kıyafetleri Aklın kemâli, Allah'a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta'bir olunur. Nefs-i Râdiyye
Çeşmeler Kalbin tamamen fâni ve istediğine vâsıl olması sıfatıdır. Nefs-i Sâfiye
Çıplak bir kişi görmek Amelsizliğe; Nefs-i Mülhime
Çıplaklık, keyifsizlik, çiğ et, çamura düşmek, lezzet, şehvet ve dünyalığa dâir şeylerin Nefsânî arzulara tâbi olup âhiret amellerinde ihlâsın olmaması Nefs-i Emmâre
Çocuklar Aklın kemâli, Allah'a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur. Nefs-i Râdiyye
Çöplerin süpürülüp atıldığı yer ve benzeri necis olan yerler Dünya, zevk u sefâ ve nefsin şehvetlerine uymak Nefs-i Emmâre
Dağlarda yalnız kalmak Allah Teâlâ’dan başka her şeyi terk etmeye işarettir. Nefs-i Mardiyye
Deprem Allah Teâlâ’nın yardımıyla, vücut ikliminde tam manasıyla tasarrufa ehil olmaya, Nefs-i Mardiyye
Dershane Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne
Deryalar Kalbin tamamen fâni ve istediğine vâsıl olması sıfatıdır. Nefs-i Sâfiye
Deve Yüklü olursa, ruha sıkıntı vermekle, yüksüz olursa ruha meyletmek Nefs-i Levvâme
Dilsizlik Hakkı söylememek. Nefs-i Mülhime
Dînî kitaplar Amelde kemâle, Nefs-i Mutmainne
Diş çektirmek Ruha ağır gelen şeyi gidermek Nefs-i Levvâme
Doktorlar görmek Nefsinin isyan hastalığını ameli sâlih ile tedavi etmeye, Nefs-i Mutmainne
Dolu görmek; esrarın zevkinde mübalağadır. Nefs-i Sâfiye
Döşemeli yer Nefsin sukûnete kavuşması Nefs-i Levvâme
Dükkânlar Nefsin sukûnete kavuşması Nefs-i Levvâme
Eğer bu muhalifleri bu yerlerden çıkardığını görürse, Nefsini terbiyeye ve akaidini temizlemeye gayret ettiği; çıkarmaya çalışmazsa, nefsinin ve hevasının galebesi şeklinde ta'bir edilir. Nefs-i Levvâme
Ehl-i Sünnetten olmayanlar Farz namazlarda tembelliğe veya Ehl-i Sünnet'in hâricinde bir i'tikâdî mezhebe meyletmeye Nefs-i Mülhime
Ekmekler Nefsin sukûnete kavuşması Nefs-i Levvâme
Elbise giymek, Salih amel-i işlenilmesi Nefs-i Levvâme
Erkek çocuğu Sâlih ameli Nefs-i Mülhime
Eşek arısı ve sarıca arı Fâsid fikirler ve faydasız Nefs-i Emmâre
Eşek Nefsin şehvetlerine çok fazla tâbi' olmak ile ta'bir olunur. Nefs-i Emmâre
Eşkıya Nefsin azgınlığına işarettir. Nefs-i Mülhime
Eti yenilen ve eti yenilmeyen hayvanların hepsi, Azgın olanları da dâhil olmak üzere, durumlarına, büyüklük ve küçüklüklerine göre nefs-i emmâre'nın itaatsizliği ve şehveti ile ta'bir Nefs-i Emmâre
Evler (ma'mûr) Nefse itaatle ruha itaatin eşit olması Nefs-i Levvâme
Fare Nefsle alâkalı olup, halktan gizli ve Hakk'a açık olan şeylere meraklı olma ve sû-i zan ile ta'bir olunur. Nefs-i Emmâre
Fasık kişileri, kitap dolu rafların yanında, mescîdlerde, medreselerde, tekke ve ziyâretgâhlarda ve sair mübarek yerlerde görürse Mezhebine ve tarikatine uygun olmayan işlerde olmak Nefs-i Levvâme
Fiil, söz, yiyecek, içecek, giysi ve eşyalardan haram ve yasak olanı işlemek Yapılması veya yapılmaması günah olan herhangi bir şeyi işlediğini görmek, haram ve yasak olan davranışlarda bulunmak ve yaklaşmayı düşünmek Nefs-i Emmâre
Fil Kibir ile ta'bir olunur. Nefs-i Emmâre
Gayr-ı müslim Dünyaya meyle ve diride tembelliğe işarettir Nefs-i Mülhime
Gemiler Nefsin sukûnete kavuşması Nefs-i Levvâme
Gemiye binip sulardan geçmek Nefs-i râdıyyenin galebesine, kalbte ma'rifet tahsiliyle meydana gelen kesafetin/bulanıklığın yok olmasına; Kalbin letâfet (incelik, nurânîlik) kazanmasına işarettir Nefs-i Râdiyye
Gök gürlemesi Allah Teâlâ’nın yardımıyla, vücut ikliminde tam manasıyla tasarrufa ehil olmaya, Nefs-i Mardiyye
Göklerin görülmesi Daima Hakk tarafına nazar etmeye, Nefs-i Mardiyye
Görülen pişmiş etler, yiyecekler ve mubah içecekler Nefsin kolayca ve az bir emekle ruha tâbi siması Nefs-i Levvâme
Güneş Fikrin aydınlığına. Nefs-i Mardiyye
Güvercinci Nefsin günahtan temizlenme kabiliyetine ulaşması Nefs-i Mülhime
Hattatlık Amelin çok olması için gayret etmeye. Nefs-i Mutmainne
Havalarda uçmak Nefs-i râdıyyenin galebesine, kalbte ma'rifet tahsiliyle meydana gelen kesafetin/bulanıklığın yok olmasına; Kalbin letâfet (incelik, nurânîlik) kazanmasına işarettir Nefs-i Râdiyye
Hayırlı amelden dönmek Hak yolu bırakıp bâtıl yola girmekle, Nefs-i Mülhime
Hınzır Haram ile ta'bir olunur. Nefs-i Emmâre
Hizmetkâr İtaatte devamlı olmaya Nefs-i Mülhime
Hokkabaz İbadeti terk edip harama yakınlaşmaya. Nefs-i Mülhime
Huriler Aklın kemâli, Allah'a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur. Nefs-i Râdiyye
Irmaklar Kalbin tamamen fâni ve istediğine vâsıl olması sıfatıdır. Nefs-i Sâfiye
İmamlar Vücut azalarını Allah Teâlâ’nın emrine tâbi' kılmaya işarettir. Nefs-i Mutmainne
İslâm askerleri Aklın kemâli, Allah'a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur. Nefs-i Râdiyye
Kadılar Allah Teâlâ’nın hükümlerini, kalbe ve vücut azasına hâkim kılmak Nefs-i Mutmainne
Kadın Tedbirde noksanlığa ve dünyaya meyletme, hattâ belki de daha alçak bir seviyededir. Nefs-i Mülhime
Kama Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir Nefs-i Mutmainne
Kaplan Kibir ile ta'bir olunur. Nefs-i Emmâre
Kar Aklın aydınlığına Nefs-i Mardiyye
Kar Merhamette mübalağadır. Nefs-i Sâfiye
Karınca Hırs ile ta'bir olunur. Nefs-i Emmâre
Karpuzcu Bilgi ve marifet kazanmaya işarettir. Nefs-i Mülhime
Kasap Merhametli olmamak Nefs-i Mülhime
Katır Emre itaat etmemek ve amelde ihlâs bulunmamak ile ta'bir olunur. Nefs-i Emmâre
Kavga ve çekişme Ruh ile nefsin geçimsizliğine Nefs-i Mülhime
Kedi Şeytanın vesvesesi ile ta'bir olunur. Nefs-i Emmâre
Kendi üzerinden veya başka bir yerden herhangi bir necaseti temizlemek, Haramı terk etmek Nefs-i Levvâme
Kevser görmek Aklın kemâli, Allah'a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur. Nefs-i Râdiyye
Kıbleden yüz çevirmek Hayırdan şerre dönmeye Nefs-i Mülhime
Kıbleye teveccüh (yönelmek) İşlerde istikâmete Nefs-i Mülhime
Kılıç Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir Nefs-i Mutmainne
Kız çocuğu Dünya'ya yeni yeni meyletmeye Nefs-i Mülhime
Korkulu, yüklü, sıkıntılı ve eziyetli rüyalar Ruhu zahmete sokup nefse tâbi olmak Nefs-i Emmâre
Koyun, keçi, sığır Helal rızık ve menfaat Nefs-i Levvâme
Köpek Hiddet, öfke, dargınlık, kızgınlık ve kötülük ile ta'bir olunur. Nefs-i Emmâre
Köselik Sünneti terk eden bir kişi olmak Nefs-i Mülhime
Kötü ameli işlerken vazgeçmek Bâtılı bırakıp Hakk’a dönmek Nefs-i Mülhime
Kötülük ve zulüm Nefsin ruh üzerine galip olması Nefs-i Mülhime
Kötürüm Hak olan nesneye varmamak. Nefs-i Mülhime
Kudûs-i Şerîf Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne
Kur'ân-ı Kerîm görmek ve okumak Kalbi tasfiye ve istenilen şeylere ulaşmaya ve muvaffakiyete işarettir Nefs-i Mutmainne
Kurbağa Ruhun nefsden nefreti Nefs-i Levvâme
Kurt Hased (kıskançlık) ve ibadetleri eksik yapma ile ta'bir olunur. Nefs-i Emmâre
Kutsal mekânlar Ancak kışının kalbiyle ta’bir edilir. Nefs-i Levvâme
Kuyular Kalbin tamamen fâni ve istediğine vâsıl olması sıfatıdır. Nefs-i Sâfiye
Kütüphane Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne
Maymun oynatıcısı Nefsin lâf taşımak ve aşırı istekli olmasına, Nefs-i Mülhime
Maymun Nemmâmlık (dedikoduculuk) ile ta'bir olunur. Nefs-i Emmâre
Medîne-i Münevvere Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne
Medreseler Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne
Mekke-i Mükerreme Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne
Mektepler, okullar Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne
Melekler Aklın kemâli, Allah'a yaklaşmak ve marifet ilmi tahsil etmekle ta’bir olunur. Nefs-i Râdiyye
Mescidler Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne
Mevsimindemeyve koparma amelde İhlâssızlığa ve samimiyetsizliğe işarettir. Nefs-i Mutmainne
Mevsiminin dışında her tür yeşil meyveyi ağacından koparmak Ameldeki ihlâssızlığı izale etmek ve ihlâsa ve samiyete meyletmeye ve istekli olmaya. Nefs-i Mutmainne
Meyhane, bozahâne, kahvehane Görmek ve içine girmek kalbi ve düşünceleri fesada (bozukluk ve fenalığa) sarf etmekle, dünya, zevk u sefâ ve nefsin şehvetlerine uymakla ta'bir edilir. Korkulu, yüklü, sıkıntılı ve eziyetli rüyalar görülmesi, ruhu zahmete sokup nefse tâbi olmakla ta'bir edilir. Nefs-i Emmâre
Meyveli Sâlih amel ve ihlâsa sâhib olmak Nefs-i Levvâme
Mubah olan şeyleri satanlar Sattıkları şey cinsinden - her birinin hallerine göre ta'bir olunur Nefs-i Mülhime
Müftü Hayırlı nefse, Nefs-i Mutmainne
Mülhid ve dinsizler Nasihat kabul etmemek Nefs-i Mülhime
Namaz Verâ ve takva Nefs-i Mülhime
Nebîler ve resuller görmek İslâm Dini'nde kuvvete ve nebiye tâbi' olmaya işarettir. Nefs-i Mutmainne
Nefsin arzu ettiği bir şeyi görüp de reddetmek, Dünyaya meyli terk etmek Nefs-i Mülhime
Nefsin arzu ettiği bir şeyi görmek istemek Dünyayı istemekle, Nefs-i Mülhime
Ok Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir Nefs-i Mutmainne
Olgunlaşmış meyveler görmek Sâlih amel ve ihlâsa sâhib olmak Nefs-i Levvâme
Padişah görmek Vücut ikliminde tasarrufa, Nefs-i Mutmainne
Pâdişâha yakın olan kimseleri görmek Akılda olgunluğa erme ve maksuda yaklaşmaya, Nefs-i Mutmainne
Pars Gadâb (kızgınlık) ile ta'bir olunur. Nefs-i Emmâre
Pazarlar Nefsin sukûnete kavuşması Nefs-i Levvâme
Sağır Hakkı işitip onunla amel etmemek. Nefs-i Mülhime
Sakalı kesilmiş ve tıraşlanmış Şeriatta noksanlığa işarettir. Nefs-i Mülhime
Sâlih zâtların türbeleri Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne
Sâlihler Vücut azalarını Allah Teâlâ’nın emrine tâbi' kılmaya işarettir. Nefs-i Mutmainne
Sâlihlerin meskenleri, Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne
Sancak Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir Nefs-i Mutmainne
Sancak Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir Nefs-i Mutmainne
Sansar Gaflet (dikkatsizlik, endişesizlik, vurdumduymazlık) ile ta'bir olunur. Nefs-i Emmâre
Saraylar Nefsin sükûnete kavuşması Nefs-i Levvâme
Sarhoş Aşk-ı mecâziden vazgeçmemek ve noksanlığına Nefs-i Mülhime
Sarhoşluk veren şeyleri içmek Haram fiil işlemekle, görüp de içmese, harama yaklaşmayı düşünüp nefse tâbi' olmakla ve bunların emsali olan maddeler kullanıldığında durumlarına göre çirkin işler yapmakla ta'bir edilir. Nefs-i Emmâre
Sarı renk Nefs-i Levvame'nin galebe sıfatıdır. Nefs-i Levvâme
Sevgili Ruhun safasına(temizlik, saflık, tatminlik). Nefs-i Mülhime
Sıcaklık, soğukluk, karanlıklar, siyah renk Nefsânî arzulara tâbi olup âhiret amellerinde ihlâsın olmaması Nefs-i Emmâre
Soytarı İbadeti terk edip harama yakınlaşmaya. Nefs-i Mülhime
Suları yüzüp geçmek Nefs-i râdıyyenin galebesine, kalbte ma'rifet tahsiliyle meydana gelen kesafetin/bulanıklığın yok olmasına; Kalbin letâfet (incelik, nurânîlik) kazanmasına işarettir Nefs-i Râdiyye
Sure Okunan sureye göre de göre ta'bir değişir. Nefs-i Mutmainne
Susuz kalmak Allah Teâlâ’dan başka her şeyi terk etmeye işarettir. Nefs-i Mardiyye
Süprüntülük Dünya, zevk u sefâ ve nefsin şehvetlerine uymak Nefs-i Emmâre
Şarkı dinlemek Aşk-ı mecâziden vazgeçmemek ve noksanlığına Nefs-i Mülhime
Şaşı insan Hak yolu bırakıp bâtıl yola girmekle, Nefs-i Mülhime
Şehidler Vücut azalarını Allah Teâlâ’nın emrine tâbi' kılmaya işarettir. Nefs-i Mutmainne
Şeyhler görmek Nefsini irşada. Nefs-i Mutmainne
Şeytân Şeytâna tabı' olmaktır. Eğer şeytanı reddederse bu, çok iyidir. Nefs-i Mülhime
Tavşancıl kuşu Cehalet ve hırs ile ta'bir olunur. Nefs-i Emmâre
Tavuk ve güvercin ve şâir eti yenilir kuşlar Helâl mala hırslı olmak Nefs-i Levvâme
Tekkeler Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne
Tellâk Bakışlarını haramdan sakınmadığına Nefs-i Mülhime
Tesbîh İstenilen şeye ulaşmaya. Nefs-i Mutmainne
Tilki Hile, yalan - dolan, arabozuculuk ile ta'bir olunur. Nefs-i Emmâre
Top silahı Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir Nefs-i Mutmainne
Topal Hak yolda az hizmette bulunmak. Nefs-i Mülhime
Traş olmak ve benzeri Ruhun nurunun artmasına işarettir. Nefs-i Levvâme
Tuzcu Nefsin sâlih (fazîletli) olmasına, Nefs-i Mülhime
Tüfek Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir Nefs-i Mutmainne
Vahşi kuşlar Salıh amele gayret etmek ve ele geçirilmesi ve çekilen zorluklar, nefs-i levvamenin meşakkatine katlanarak, amel-i sâlih kazanmakla, meşakkat çekerek amele gayret göstermeye işaret eder. Nefs-i Levvâme
Vekiller Akılda olgunluğa erme ve maksûda yaklaşmaya, Nefs-i Mutmainne
Veliler görmek Korktuğundan emin olmaya ve umduğuna nail olmaya, Nefs-i Mutmainne
Vezirler Akılda olgunluğa erme ve maksuda yaklaşmaya, Nefs-i Mutmainne
Yabancı kadınla kucaklaşmak Nefsin ruha itaatsizliğine işarettir. Nefs-i Levvâme
Yağmur İlâhî rahmettir. Nefs-i Sâfiye
Yanmamış mumlar Nefsin gafleti Nefs-i Levvâme
Yay Şeytanî vesveselerin zayıf sıfatıdır, bunlara galip olunduğunu gösterir Nefs-i Mutmainne
Yemek (Hububattan helâl olan şeyleri) Nafile ibadetlere ehemmiyet göstermeye işarettir. Nefs-i Levvâme
Yeşil çayırlar Sâlih amel ve ıhlâsa sâhib olmak Nefs-i Levvâme
Yeşil renk Nefs-i Mutmaınne'nın galebesine. Nefs-i Mutmainne
Yılan Ezâ (sıkıntı, eziyet, zulüm) ve cefâ ile ta'bir olunur. Nefs-i Emmâre
Yıldırım İstenilen şeye süratle vâsıl olmaya, Nefs-i Mardiyye
Yıldız Nefsin aydınlığına. Nefs-i Mardiyye
Zevceye sarılmak Nefsin ruha tâbi olmasına; Nefs-i Levvâme
Ziyaret yerleri ve bunların benzeri kutsal yerler Kalbin temizliğiyle tabir olunur. Nefs-i Mutmainne

GÖRÜLDÜKLERİ GÜNLERE GÖRE RÜYALARIN TABİRLERİ

GÜN YORUMU
1 Hayırlı haber sevinç ve mutluluktur.
2 Üç gün sonra meydana çıkacak olan büyük sevinçtir.
3 Rüya iyi değildir. Sadaka vermek lâzımdır.
4 Mal ve nimete, işaret eder.
5 Rüya yolculuğa, mal ve nimetin meydana gelmesini temenni etmeye işaret eder.
6 Yola çıkmaya.
7 Niza ve mücadeleye,
8 Kaybolan şeylerin tekrar bulunmasına alamettir.
9 Sevince,
10 Sevinç ve şenliğe,
11 Ne hayra ne de şerre işaret eder.
12 Saadet, mal ve nimete işaret eder.
13 Görülen rüya iyi değildir. Sadaka vermek gerekir.
14 Hayırlı haber alarak sevinmeye işarettir.
15 Yine hayırlı haberle sevinmeye işaret eder.
16 Dost ve ahbaplardan birinin vefat haberiyle üzülme kederlenmeye işaret eder.
17 İstirahat ve saadete, sayısız mal ve nimete işaret eder.
18 Sevinç ve müjdeye işaret eder.
19 İyi değildir.
20 Büyük bir adamla dostluğa,
21 Şeref ve vakara,
22 Sevince
23 Korku, izdırap ve sakınmaya
24 Ayıplama ve kınamaya işaret eder.
25 Büyük sevince,
26 Kudsiyyete.
27 Bitmeyen bir sevince,
28 Sevinç ve müjdeye işaret eder.
29 İyi değildir, sakınmak ve tevbe etmek gerekir
30 Sevdiği bir erkek veya sevdiği bir kadını görmekle sevinmeye işaret eder.

Kaynakça

 1. Çizelge için daha geniş bilgilere bu kaynaklardan ulaşabilirsiniz.
 2. Hafız Hulusi Efendi hzl: Abdurrahman ACER, Mizanu'n- Nüfus (Rüyalar Işığında Nefis Mertebeleri) [Kitap] - İstanbul, Sebil, 2006.
 3. Hafız Hulusi Efendi Mizânnu'n Nüfus [Kitap] - İstanbul, Hüseyin Remzi Matbaası, 1305.
Daha yeni Daha eski