Mâriye bint Şem’ûn el-Kıbtiyye

Mâriye bint Şem’ûn el-Kıbtiyye

Mâriye bint Şem’ûn el-Kıbtiyye . İsminin anlamı; “Allah’a adanmış, dindar hanım” demektir. Miladi 608 yılında Mısır’da dünyaya gelmiştir. İslam’dan önce Hıristiyanık dinine mensuptu.

Efendimiz’in (sas) Hatice validemizden sonra çocuk sahibi olduğu ikinci hanımı Mâriye validemizdir. Âişe validemiz bu konu hakkında şöyle söylemektedir: “Allah Mâriye’ye çocuk bahşederek onu mükafatlandırdı. Biz ise bundan mahrum kaldık.”(44)

Efendimiz’in (sas) en küçük çocuğu olan İbrahim, Mâriye validemizden dünyaya gelmiştir.

Efendimiz (sas) eski bir Hıristiyan olan Mâriye validemiz ile evlenerek, bu dine mensup olanları daha yakından tanımış oluyordu. Bu da İslam’ı her kesime ulaştırma anlamında çok büyük imkan sağlıyordu.

Miladi 637 yılında Mâriye validemiz, 29 yaşında Medine’de vefat etmiştir.

44. Aişe Abdurrahman, Terâcimu Seyyidâti Beyti’n-Nübüvve, s.433
Daha yeni Daha eski