Kurban Kimlere Vaciptir, Kurbanı Kim Kesmek Zorundadır? Kredi Ödemekte Olan İnsanlar da Kurban Kesmek Zorunda mı?

Kurban Kimlere Vaciptir, Kurbanı Kim Kesmek Zorundadır? Kredi Ödemekte Olan İnsanlar da Kurban Kesmek Zorunda mı?

Kurban, dinen zengin olan her Müslümana vaciptir. Aslî ihtiyaçlar dışında nisab miktarı mala sâhip olan kişi zengin sayılır ve kurban kesmelidir. Bu bakımdan bir evde birden fazla zengin varsa, hepsinin kurban kesmesi gerekir.

Kurban kesmek için çalışmak şart değildir. Asli ihtiyaçları dışında nisab miktarını geçen malı varsa kurban keser.

Borcu olan kişilere kurban vacip değildir. Ancak borcu olduğu halde malı da varsa ve borcu malından az ise, o kişinin de kurban kesmesi gerekir.

Daha yeni Daha eski