Kekemelik ve Konuşma Güçlüğü İçin Okunacak Dua

Kekemelik ve Konuşma Güçlüğü İçin Okunacak Dua

Kekemeliğin geçmesi için okunacak dualar, şöyledir:

Okunuşu:
Bismillâhirrahmânirrahîm.

Vahlül ukdeten min lisânî.

Anlamı: (Allah’ım!) Dilimden (şu) bağı çöz.

Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm.

Rabbişrahlî sadrî ve yessirlî emrî vehlül ukdeten min lisânî yefkahû kavlî.

Anlamı: Rabbim! Göğsüme/gönlüme genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimden bağı çöz. Ki sözümü anlasınlar.

Bu iki dua da kekemelik için okunan dualardır. Ancak ikinci dua ilk duaya göre daha etkilidir. Taha Suresinin 25 ve 26. Ayetlerinden oluşur. Ayrıca, ilk dua başkaları tarafından kekeme olan kişiye okunur. Diğer duayı kişiler kendilerine de okuyabilir.
Daha yeni Daha eski