Hüseyin bin Ali

Hüseyin bin Ali

Hüseyin bin Ali. İsminin anlamı; “küçük güzel, iyi ve hoş” demektir. İsmini Efendimiz (sas) koymuştur. Efendimiz’in (sas) Hazreti Fatıma’dan (ra) olan torunu ve Hazreti Ali’nin (ra) oğludur. Miladi, 626 yılında Medine’de dünyaya gelmiştir.

Efendimiz (sas) şöyle buyurmuştur: “Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin’denim. Allah’ı seven, Hüseyin’i sever. Hüseyin benim torunlarımdan biridir.”(59)

Efendimiz (sas) bir gün iki torunu Hasan ile Hüseyin’i güreştirmeye başladı. Daha sonra Efendimiz (sas) gülerek “Ha gayret Hasan, göreyim seni, yakala Hüseyin’i!” diyerek Hazreti Hasan’a destek olunca, Hazreti Ali: “Ya Resulallah: Sen Hüseyin’i desteklemeli değil miydin? Hasan daha büyüktür” demişti. Bunun üzerine Efendimiz (sas) “Baksana Cebrail de, Hüseyin’i destekliyor” buyurmuştu.(60)

Hazreti Hüseyin (ra), 6 yaşında iken Efendimiz (sas) vefat etmiştir. Kendisi de 54 yaşında Kerbela da şehit olmuştur.

59. Tirmizi, 3800
60. Zehebi, Siyer Alâmü’n-Nübelâ, c. III, s. 190-191
Daha yeni Daha eski