Hâris b. Abdülmuttalib

Hâris b. Abdülmuttalib

Hâris b. Abdülmuttalib. İsminin anlamı; “Gözcü, muhafız ve koruyucu” demektir. Efendimiz’in (sas) en büyük amcasıdır. Miladi, 520 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir. Efendimiz’in (sas) Dedesi Abdülmuttalib’in 5 evlilik yapmıştır. Bundan dolayı Efendimiz’in (sas) babası Abdullah amcası Hâris ile baba bir kardeştir. İslam Tarihinde Hâris’i, babası Abdülmuttalib ile birlikte zemzem kuyusunu kazıp bulması ile öğreniyoruz. Efendimiz (sas) çok küçük yaşta iken vefat etmiştir. Bundan dolayı Efendimiz (sas) ile arasında bir hatıratı bilemiyoruz. Hâris’in on evladından biri de Hazreti Ubeyde’dir. Hazreti Ubeyde (ra), Efendimiz’e (sas) ilk iman edenlerdendi. Hatta yaşça Efendimiz’den (sas) büyük olanların ilk iman edenidir. Hazreti Ubeyde (ra), Bedir harbinde almış olduğu yara sonucu şehit olmuştur.
Daha yeni Daha eski