Ebû Süfyan b. Hâris

Ebû Süfyan b. Hâris

Ebû Süfyan b. Hâris. Efendimiz’in (sas) süt kardeşi ve amcası Hâris’in oğludur. Hazreti Halime (ra) validemizden süt emmiştir.

Hazreti Ebû Süfyan (ra), İslam’ın ilk zamanlarında iman etmemiştir. Geç olsa da iman eder ve geçmiş yılları ortaya koyduğu amelle telafi edecektir. Efendimiz (sas) onun hakkında şöyle buyurmuştur: “Ebû Süfyan benim kardeşimdir. O ailemin hayırlılarındandır. O cennet gençlerindendir.”(92)

Efendimiz’in diğer süt kardeşleri ise şunlardır: Hazreti Hamza, Mesrûh (Hazreti Süveybe’nin oğludur), Abdullah b. Hâris (Hazreti Halime’nin oğlu) ve Ümeyme bint Hâris (Hazreti Halime’nin kızıdır). Mesrûh, Abdullah ve Ümeyme’nin hayatı hakkında kaynaklarımızda bir bilgi mevcut değildir. Ne yazık ki hayatları hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz.

Allah hepsinden razı olsun…

92. İbn Hacer, el-İsabe, c. IV, s. 2249
Daha yeni Daha eski