Ayetel Kürsi Okunuşu, Anlamı ve FaziletiAyetel Kürsi Bakara suresinin 255. ayetinde yer almaktadır. İçinde Allah’ın kürsüsü zikredildiği için “Ayetü’l-kürsi” adıyla anılan bu âyet hem muhtevası hem de üstün özellikleri sebebiyle dikkat çekmiş, hakkında hadisler vârit olmuş, çok okunmuş, şifa ve korunmaya vesile kılınmıştır. Kelime-i şehâdet ve İhlâs sûreleri nasıl İslâm inancının özünü ihtiva ediyor ve insanlara Allah Teâlâ’yı tanıtıyorsa Âyetü’l Kürsî de onlardan daha geniş ve detaylı olarak bu özelliği taşımaktadır.

AYETEL KÜRSİ ARAPÇA OKUNUŞUAYETEL KÜRSİ OKUNUŞU

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim. (Bakara suresinin 255)

AYETEL KÜRSİ ANLAMI

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür. (Bakara suresinin 255)

FAZİLETLERİ
 • Peygamber Efendimiz buyurdular ki: “Her kim, her farz namazın arkasından Ayet-el Kûrsi’yi okursa, Cennete girmekten onu ancak ölüm men eder. Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allah’u Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir.” (Beyhâki)
 • Peygamber Efendimiz buyurdular ki: “Bakara Sûresinde bir Ayet vardır ki Kur'an Ayetlerinin Efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa (şeytan) o evden çıkar. (O Ayet) Ayet-el Kûrsi’dir.” (Beyhâki)
 • Peygamber Efendimiz buyurdular ki: “Her kim farz namazın arkasında Ayetel kürsiyi okursa, diğer namaza kadar Allah’ın (c.c.) zimmetinde olur.” (Heysemi)
 • Peygamber Efendimiz buyurdular ki “Her kim Ayet-el Kûrsi’yi ve Bakara Sûresinin sonunu sıkıntılı (kederli) anında okursa Allah (c.c.) ona yardım eder” (Suyuti, Dürrül Mensûr)
 • (Şeytan, cinler v.s. şerli yaratıkların şerrinden ve anne yada çocuğuna zarar vermelerinden yada öldürmelerinden korunmaları için) Doğum yapacak kadının, Ayet-el Kûrsi, A’raf 54. Ayeti sonuna kadar, Felâk ve Nâs Sûrelerini okuyarak Allah’u Teâlâ’ya sığındırılması gerekir. (Hadis-i Şerifle bildirilmiştir).
 • Yatmadan okuyana Allah’u Teâlâ tarafından bir koruma verilir, sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz.
 • Ya Rasulullah Kur’ân-ı Kerimin hangi Sûresi (derece bakımından) daha büyüktür? Diye soran Sahabe’ye “İhlâs Sûresi” buyurdu. O Sahabe “Kur’ân-ı Kerimde hangi Ayet (Fazilet bakımından) daha üstündür.” diye sorunca, Peygamber Efendimiz “Ayet-el Kürsi’dir” buyurdu.
 • Ayet-el Kûrsi’yi okuyan kimse yedi kalenin içine girmiş gibi muhafaza edilir. Ayet-el Kûrsi, Kur’ân-ı Kerimin dörtte biridir.
 • Ayet-el Kûrsi, cinlere karşı kendisinden yardım alınacak duaların en büyüğüdür. Ayet-el Kûrsi’nin insandan şeytanları kovmakta çok tesirli olduğunu söylemişler, ayrıca saralı kişiye, şeytanın kendisine yardım ettiği sahir(büyücü), kâhin, falcı, nefis ve şehvet ehli, zulüm ve gazab erbabı üzerine sadakatle okunulduğunda onların şeytanlarını etkisiz hale getirmekte de büyük gücü olduğunu denemişlerdir. Ancak sadakatle okunması şartı koşulmuştur.
 • Herhangi bir muradın hasıl olması için Ayet-el kürsi 313 kere okunduğunda, dünya ve Ahiret hakkındaki o istek Allah’ın (c.c.) izniyle hasıl olur (ne bir eksik ve ne bir fazla okunmamalıdır bu sayıların adedi çok önemlidir).
 • Cin musallat olan çocuğa 18 kere Ayet-el kürsi okunursa Allah’ın izniyle şifa bulur.
 • Yemeğe okunursa yemek bereketlenir.
 • Devamlı okunursa unutkanlığı giderdiğini Hz Ali (r.a.) buyurmuştur.
 • Evden çıkarken okuyan her işinde muvaffak olur ve hayırlı işleri başarır.
 • Bir kimse evinden çıkarken Ayet-el kürsi okursa, Hakk Teâlâ yetmiş Meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler.
Daha yeni Daha eski