Amenerrasulü Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Amenerrasulü Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Amenerrasulü okumanın fazileti ve sırları nelerdir? Amenerrasulü suresi Arapça, Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleri...

AMENERRASULÜ ARAPÇA OKUNUŞU

Amenerrasulü Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

AMENERRASULÜ OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim. Amenerrasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mu’minûn(mu’minûne), kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih(rusulihî), lâ nüferrigu beyne ehadin min rusulih(rusulihî), ve gâlû semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileykel masîr(masîru). Lâ yükellifullâhu nefsen illâ vüs’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu alellezîne min gablinâ, rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(bihî), va’fu annâ, vağfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel gavmil kâfirîn(kâfirîne). Bakara 285 ve 286 ayetleri.

AMENERRASULÜ ANLAMI

Rahman ve rahim olan Allah'ın Adıyla. Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.” Bakara 285 Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et. 

FAZİLETLERİ
  • Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kim Bakara sûresinin son iki ayetini okursa o iki ayet ona yeterlidir.” (Buhari)
  • Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) "Bakara suresinin sonunda iki ayet vardır ki bir gecede okuyana onlar yeter" (Buhari) Bu hadisi şerife göre riyaret edilerek yatsı namazlarından sonra Bakara suresinin son iki ayeti yani Amenerrasulü okunmaktadır.
  • Amenerrasulü ile ilgili Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ayrıca şöyle buyurmuştur; "Bakara suresinde bir ayet vardır ki, Kuran ayetlerinin efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa şeytan o evden çıkar. O ayette Ayetel Kürsi’dir. Her kim Ayetel Kürsi’yi ve Bakara suresinin sonunu (Amenerrasulü) kederli anında okursa, Allah ona yardım eder. Şeytan ve cinler gibi şerli yaratıkların şerrinden anne ya da çocuğuna zarar vermelerinden ya da öldürmelerinden korunmaları için de bu ayet okunur. (Beyhaki)
  • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu ki; “Bana Arşın altındaki hazineden Ben’den önce hiçbir peygambere verilmeyen Bakara Suresinin son ayetleri (Amenerrasulü) verildi.
Daha yeni Daha eski