Abdullah bin Osman

Abdullah bin Osman

Abdullah bin Osman. Efendimiz’in (sas) kızı Rukiyye’den (ra) olan torunu ve Hazreti Osman’ın (ra) oğludur. Miladi, 618 yılında Habeşistan’da dünyaya gelmiştir.

Hazreti Abdullah (ra), 6 yaşında iken annesini kaybetmiştir. Efendimiz’in (sas) torununa olan muhabbeti daha çok artmıştır. Fakat Abdullah (ra) annesinin vefatından üç sene sonra vefat etmiştir.

Efendimiz (sas) gözyaşları içerisinde torunu Abdullah’ı (ra) kendi elleri ile defnetmiştir.
Daha yeni Daha eski