Yalnız Kalanların Okuyacağı Dualar

Yalnız Kalanların Okuyacağı Dualar
Yalnız kalan kimsenin okuyacağı dua Berâ b. Âzib (r.a.) anlatıyor: “Adamın biri Resûlullah’ın (s.a.v.) yanına gelerek yalnızlıktan ve korktuğundan şikâyet etti.

Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Sana öğreteceğim şu duayı çokça zikret.

Okunuşu: “Sübhâne’l-meliki’l-kuddûsi Rabbi’l-melâiketi ve’r-rûhi. Cellelte’ssemâvâti ve’l-arda bi’l-izzeti ve’l-ceberûti”


Anlamı: "Meleklerin ve Cebrail’in Rabbi, mukaddes ve her şeyin sahibi olan Allahım! Seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Sen gökleri ve yeri izzetinle ve azametinle kuşattın."

Adam bu sözleri söyledikten sonra kendisinden yalnızlık hissi kayboldu. (İbnü’s-Sünni, Amelü’l-Yevmi ve’l-Leyle, nr. 644.)
Daha yeni Daha eski