Salavat-ı Fatih (Salatü'l Fatih Siğası) Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

Salavat-ı Fatih (Salatü'l Fatih Siğası)
Muhammed El-Bekri’den rivayetle 120 bin salavata denk Salavat-ı Fâtih anlamı nedir ve nasıl okunur? Arapça-Türkçe okunuşu Salatül Fâtih Sigası duası, sırları, fazileti ve hikmetleri..

Salavat-ı Fatih (Salatü'l Fatih Siğası)

Okunuşu: Allahümme Salli ve Sellim ve Bârik Alâ Seyyidinâ Muhammedinil Fâtihi limâ Uğlika vel Hâtimi li mâ Sebeka Nâsırıl Hakkı bîl Hakkı Vel Hâdî ilâ Sıratıkel Müstekıymi ve Alâ Alihi ve Ashâbihi Hakka Kadrihi ve Mikdârihil Aziym.

Anlamı: Allahım! Kapalı kapıları açan, geçmişe son veren, hak ve hakikatle hakka destek olan, (insanları) senin dosdoğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed’e, onun aline ve ashabına, Onun yüce kadr-u kıymetince salat eyle, selam eyle ve Onu mübarek kıl.


FAZİLETLERİ
  • Bu salavat-ı şerife okuyanı cehennem ateşinden korur.
  • Kırk gün okuyanın tevbesi kabul edilir, günahları bağışlanır.
  • Cuma gecesi bin defa okuyan Efendimiz (s.a.v.) ile görüşür.
  • Geçmiş zamanda zamanın Kutbu Muhammed el Bekri (k.s.) Hazretlerine ait olan bu salavat öyle büyük bir salavattır ki Resulullah (s.a.v.)'in mana alemindeki beyanı ile ömründe bir defa dahi bu salavatı okuyan kişi cehenneme girmez.
  • Mağrib sadatından bazısının nakline göre bu salat Allahu Teala tarafından bir sahife ile Muhammed el Bekri Hazretlerine indirilmiştir. Bu salavatın bir defa okunması altı kere Kur'an-ı kerimin hatmine denktir.
  • Bu salavata kırk gün devam edene Allahu Teala bütün günahlardan tevbe nasib eder.
  • Her kim bu salavatı Perşembe veya Cuma veya pazartesi gecesi bin defa okursa Resulullah (s.a.v.) efendimiz ile uyanık halde buluşur. Ancak bu dört rek’at namazın ardından okunmalı, Bu namazın birinci rekatında üç kere kadir süresi, ikinci rekatında üç kere zelzele süresi, üçüncü rekatında üç kere Kafirun süresi, dördüncü rekatındada üçer kere mu’avvizeteyn (Felak ve Nas sureleri) kıraat edilmelidir.
  • Bu salavatın sahibi olan büyük kutub Muhammed el Bekri Hazretleri demiştir ki: ”Ömründe bir kere bu salavatı okuyan cehenneme girerse Allah’ın huzurunda beni yakalasın.”
  • Yukarıdaki sözün sahibi olan zat Abdülkadir Geylani Hazretlerinden sonra “Benim bu ayağım doğuda ve batıda bulunan bütün velilerin boynu üzerindedir.” diyebilmiş ikinci zattır. Bir kere kendisi Resulullah'ın (s.a.v.) kabrini ziyaret ederken Resulullah (s.a.v.) ona: ”Allah seni ve zürriyyetini mübarek kılsın” diye hitab etmiştir. Şa’rani, Şihab ve Münavi gibi bir çok alim bu zatı en mübalağalı ifadelerle medh etmişlerdir. (es-Savi, el-Esraru’r-Rabbaniyye, sh : 45; Yusuf-u Nebhani, Efdalü’s Salevat, Salat no : 50, sh:89-96)
  • Ayrıca bu salavat hakkında yine 120.000 salavatı şerife gücünde olduğu mana aleminde Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından bildirilmiştir.
Daha yeni Daha eski