Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Şehvetlere Uymak Suretiyle Nefsi İbadetlere Karşı Köreltmek

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Şehvetlere Uymak Suretiyle Nefsi İbadetlere Karşı Köreltmek

Kusur: Nefsin farklı bir kusuru nefsin heva ve şehvetlere uymasıyla taat ve ibadetlere karşı körelmesi pasif hale gelmesidir. 

Çünkü kuşkusuz nefis bu heva ve şehvete uymak suretiyle güçlendiği vakit taat ibadet ve yapılması gereken münasip hayırlı amelleri yapmaya karşı etkisiz pasif hale gelir.

Tedavisi: Nefsi kötü faydasız isteklerinden arzularından men etmek hoşlanmadığı işleri yapmaya sevk etmek ve nefsin arzularına muhalefet etmektir. Zira bunları yerine getirmek şehvetleri köreltir yok eder.

Ebu Hafs'a (r.a.) nefis nasıl ıslah terbiye edilir diye sordu? oda şöyle cevap verdi:

Nefis ancak ona muhalefet etmekle ıslah edilir. Çünkü nefis her afetin felaketin merkezi ve kaynağıdır.

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski