İnşirah Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

İnşirah Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. İnşirah, açılmak, genişlemek demektir.

Nuzül

Mushaftaki sıralamada doksan dördüncü, iniş sırasına göre on ikinci sûredir. Duhâ sûresinden sonra, Asr sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Konusu

Sûrede Yüce Allah’ın Hz. Peygamber’e mânevî lutufları özetlenmekte, her güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylığın olduğu bildirilerek Mekke’de putperestlerin baskısı yüzünden sıkıntı çeken Resûlullah ile müslümanlara teselli ve ümit verilmekte; onlardan Allah’a ibadet ve itaatlerini sürdürmeleri istenmektedir.

İNŞİRAH SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

İnşirah Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

İNŞİRAH SURESİ OKUNUŞU
1.Elem neşrah leke sadrek
2.Ve vada'na 'anke vizreke
3.Elleziy enkada zahreke
4.Ve refa'na leke zikreke
5.Feinne me'al'usri yüsren
6.İnne me'al'usri yüsren
7.Feiza ferağte fensab
8.Ve ila rabbike ferğab
İNŞİRAH SURESİ ANLAMI
1.(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
2, 3.Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı?
4.Senin şânını yükseltmedik mi?
5.Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
6.Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
7.Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul.
8.Ancak Rabbine yönel ve yalvar.
Daha yeni Daha eski