Hazreti Muhammed (s.a.v.) Efendimizin Duaları

Hazreti Muhammed (s.a.v.) Efendimizin Duaları

Allah’ım, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, düşkünlük ve ihtiyarlıktan sana sığınırız.

Allah’ım, ürpermeyen kalbden ve doymayan nefisten sana sığınırız.

Allah’ım bizleri açık ve gizli bütün günahlardan koru!

Allah’ım, bizlere dînî musibet verme! Bizlere acımayanları başımıza musallat etme!

Allah’ım, bizlere öyle bir iman ve yakîn ver ki, sonu küfür olmasın!

Allah’ım, denizlerin arasını ayırdığın gibi, bizleri Cehennem azabından koru!

Allah’ım, bizleri dostlarınla dost, düşmanlarınla düşman olanlardan eyle!

Allah’ım, fayda vermeyen ilimden, kabul edilmeyen amel ve duadan sana sığınırız.

Allah’ım, senden, bilip bilmediğimiz her hayrı ister, her şerden sana sığınırız.

Allah’ım, bizi dünya zilletinden ve âhiret azabından muhafaza eyle!

Allah’ım, günahlarımızı affet ve rızkımıza bereket ver!

Allah’ım, kötü huy, kötü iş, kötü arzu ve kötü hastalıklardan sana sığınırız.

Allah’ım, yaptığımız ve yapmadığımız şeylerin şerrinden sana sığınırız.

Allah’ım, ölüm anındaki sıkıntılara karşı bizlere yardım et!

Allah’ım, bizi çok zikreden ve emrine uyan kullarından eyle!

Allah’ım, ilmimizi arttır!, Ya Rabbi, ölümü bizlere kolaylaştır!

Allah’ım, kulak, göz, dil, kalp, beden ve şehvetin şerrinden sana sığınırız.

Allah’ım, nankörlükten ve kabir azabından sana sığınırız.

Allah’ım, bizlere hidayet, takva, tok gözlülük ve zenginlik nasip eyle!

Allah’ım, bizlere sıhhat, iffet, güzel ahlâk ver ve kaderine rıza göstermemizi nasip et!

Allah’ım, gazabından rızana, cezandan affına, azabından rahmetine sığınıyoruz.

Allah’ım, her zorluğu bizlere kolaylaştır! Dünya ve âhirette âfiyet ver!

Allah’ım, kalbimizi ve amelimizi riyadan, dilimizi yalandan, gözümüzü hıyanetten koru!

Allah’ım, bizleri ilimle zengin et, hilmle süsle, takva ile şereflendir!

Allah’ım, iyiliklerimizi gizleyen, kötülüklerimizi yayan hilekâr dosttan sana sığınırız.

Allah’ım, bizler fakirlikte de, zenginlikte de tutumlu olmayı nasip et!

Allah’ım, borç altında ezilmekten ve düşmanın galebesinden sana sığınırız.

Allah’ım, ölüm anında, şeytanın galebesinden sana sığınırız.

Allah’ım, kötü kadınların fitnesinden sana sığınırız.

Allah’ım, zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırız.

Allah’ım, bizlere öyle bir şifa ver ki, geride hiç bir hastalık kalmasın!

Allah’ım, Cenneti elde edip Cehennemden kurtulmayı Senden istiyoruz.

Ya Rabbi, bildiğimiz-bilmediğimiz bütün iyilikleri bizlere ver, bildiğimiz-bilmediğimiz bütün kötülüklerden de bizleri koru!

Ya Rabbi, bizleri işinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan ve doğru konuşanlardan eyle!

Bedenimize, kulağımıza, gözümüze sıhhat ver! Küfürden, fakirlikten ve kabir azabından sana sığınırız.

Ya Rabbi, kusurlarımızı ört, korkulardan emin kıl ve borçlarımızı ödememizi nasip et!

Ya Rabbi, gece ve gündüz gelecek kötülüklerden, sıkıntılardan kötü arkadaştan ve kötü komşudan sana sığınırız.

Ya Rabbi, ölünceye kadar ibadet etmemizi, ömrümüzün hayırlı amellerle sona ermesini nasip et ve bizlere Cennetini ihsan eyle!

Bizlere dünya ve ahirette iyilik, güzellik ver ve Cehennem azabından bizleri koru!

Ey hâlleri değiştiren Allah’ım, bizleri en iyi hâle çevir!

Selamün kavlen min Rabbin Rahim. .. Rabbi inni mağlub. Fentesir ya Erhamerrahimin

Yâ mukallibel kulûbi sebbit kalbî alâ dînike: Ey kalpleri çekip çeviren Rabbim! Kalbimizi dînin üzere sâbit kıl.

Allah’ım, sana dua edilince kabul ettiğin, bir şey istenince verdiğin, musibet ve sıkıntıların kalkması istenince kaldırdığın ismin hürmetine, senden istiyoruz.

Ya Rabbi başta Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (sas) olmak üzere bütün resul, nebi, elçi, evliya, asfiya ve onların iman etmiş ümmetlerine, ehli beyti Mustafa’ya, ailelerine, ailelerimize, sahabelere, tabiin ve tebai tabiine, Senin sevdiğin kullarına, şehitlere, gazilere, mazlumlara, gariplere, yetim ve öksüzlere, kimsesizlere, akrabalarımıza, erenlere, şakirtlere, cennet ehline, bütün alemlerdeki iman ehline, Senin rızası için çalışanlara, meleklere, zebanilere; yarattıkların adedince, atom tanecikleri, moleküller, ışık huzmeleri, yağmur, kar, kum, buz taneleri, yapraklar, sayılar, harfler, düşünceler, nesneler, ruhlar ve nefesleri adedince, Allah’ı tespih eden taneler adedince okunmuş Kur’anlar, dualar, salavatlar ve Efendimizin şefaati birlikte, Rabbim Senin Rahmetin ve affın ve sıfatlarınla beraber selamımız ve hediyemiz olsun. (El-Fatiha)
Daha yeni Daha eski