Eş-Şehid İsminin Fazilet ve Sırları

Eş-Şehid İsminin Fazilet ve Sırları

EŞ-ŞEHİD isminin zikri (319) adettir. Zikrin saati Müşte­ri; zikir günü Perşembe’dir. Sabah güneş doğarken ve ikin­di sonrası. Gece akşamdan sonra ve gece yarısı okunabilir.
  1. Şartlarına ve saatine uygun olarak yapıldığı takdirde hemen sonuç verir. Celp ve teshir amacıyla yapılmışsa, is­tediği kimse hemen ayağına kadar kalkar gelir.
  2. Düşmanı olan kimseler, bu ismin zikrine devam et­tikleri takdirde kısa sürede düşmanlıkları sona erer, düş­manlarının kalbi yumuşar ve dostluk kazanır.
  3. Bir baba, itaatsiz evladının veya eşinin alnından bir saç alıp (1000) kere “YÂ ŞEHİD”ismini okuyup arkasından ıslahı için dua etse, asi eşi veya evladı ıslah olur, ahlâkı güzelleşir.
Daha yeni Daha eski