Er-Rezzak İsminin Fazilet ve Sırları

Er-Rezzak İsminin Fazilet ve Sırları

ER-REZZÂK isminin zikri (308) adettir. Zikir saati Züh-re, Cuma günüdür. Havas alimleri, bu ismin Hz. Mikâil (a.s)’ın tespihi olduğunu söylerler. Cuma günü Zühre saati sabah erken ve ikindiden sonradır. Gece ise akşamdan sonraki ikinci saat ve gecenin yarısından sonradır.

1. Borçtan ve maddi sıkıntılardan kurtulmak ve borçlanacak duruma düşmemek için REZZAK isminin zikrine başvurulur.

2. Kalbinde sıkıntı ve içinde daralma olan bir kimse belirtilen miktarda okursa, sıkıntısı gider, genişlik ve ferahlık kazanır.

3. Her gün sabah namazından sonra veya güneş doğarken (308) defa okuyan kimse, hiç ummadığı yerlerden ummadığı şekilde rızk sahibi olur ve çeşitli nimetlere kavuşup bolluk içinde yaşar.

4. Sabah namazından önce evinin sağ tarafından başlayıp her köşesinde “YA REZZAK” diye okuyan kimsenin rızkı geniş olur.

5. Günde 315’er kere beş gün zikrine devam eden kimsenin maddi isteği yerine getirilir.

6. 21 gün yemekten önce “YA REZZAK” okuyan kimsenin zihni açılır. Hafızası kuvvetli, anlayışı ince ve kolay olur.

Bir hatırlatma: Esma-i İlahilerden her biri kendi başına okunabildiği gibi, ilgili ayetlerle de bağlantılı olarak okunabilir. Mesela, rızk isteyen bir kişinin;

“Hiç kuşkusuz, Allah Rezzâk’tır, bol bol rızık verir. Kuvvet sahibidir, Metîn’dir; güçlü ve dayanıklıdır.”(Zâriyât, 51:58) ayetiyle okuyup dua etmek gibi..

Çünkü bu şekilde, ayetlerle dua ederek yüce Allah’ın hoşuna giden “ilim-bilgi”yolunu tercih etmiş ve Kuranı bildiğinizi göstererek, O’nun ifadeleriyle yine O’nu razı etmiş olursun.. Ondan istemek zorundayız çünkü:

“Göklerin ve yerin kilitleri/anahtarları O’nundur. Rızkı, dilediğine açıp bol bol verir. Kısarak, ölçüyle de verir. Gerçek şu ki, O her şeyi en iyi biçimde bilmektedir.”(Şûra, 42:12)

Vermezse de üzülmemek lazım. Aşırı istekte bulunsak bile olmayınca isyan etmemek, “bir hikmeti vardır yada benim için hayırlı değilmiş ki bana vermiyor..” demek lazım. Nitekim Kuranda bu hususa işaretle şöyle buyuruyor: “Eğer Allah, kulları için rızkı yayıp döşeseydi, yeryüzünde mutlaka azarlardı. Ama O, dilediğince ölçülü olarak indiriyor. Çünkü O, kullarından gereğince haberdardır, onları iyice görmektedir.” (Şûra, 42:27)

Yani kime ne kadar vereceğini iyi bilir. Ona teslim olmak verdiğine razı olmak ve daha muhtaç olanları düşünerek, verdiği kadarına da şükretmek gerekir.
Daha yeni Daha eski