Er-Rafi İsminin Fazilet ve Sırları

Er-Rafi İsminin Fazilet ve Sırları

ER-RÂFİ’: Bu mübarek ismin zikri (351) adettir. Zikir sa­ati Güneş, günü Pazar’dır. Pazar güneş saati ise sabah erken ve ikindi sonrasıdır; bu saatlerde okunabilir.

1. Bu ismi, bu miktarda saatinde ve zamanında okumaya devam eden kimse, istediğinin gönlünü kendine bağlar.

Bu ismin ve terkibinin müthiş bir tesir gücü vardır. Dün­ya ve ahiret derecesini yükseltmek isteyenler, halk arasın­da sevilip sayılarak şeref itibar görüp yücelmek, Allah (c.c) tarafından sevilmek isteyenler bu mübarek ismin etkisiyle istediklerine ulaşabilirler.

2. Bu ismin zikrine devam edip vird edinenlerin üzerin­den gam, kasavet ve keder kalkar.

3. Bir yere rüzgar estirmek için bu ismin tertibine (ya­pıldığı usule) başvurulur. Rüzgar ne taraftan eserse, tertibi yapan kimse o tarafa arkasını döner. Çokça tecrübe olun­muştur.

4. Zulmünden korkulan bir kimsenin huzuruna girmez­den önce 70 kere okuyan kimse, o zalimin zulmünden emin olur.

5. Saldırı ve malının gasp edilmesinden korkan kimse 70 kere okursa korunur.

6. Gece yarısı, 351 kere okuyan kimse, gönül rahatlığına ulaşır, işlerinde kolaylık görür, zenginleşir, isteğine kavuşur.

Kısacası, her türlü işte başarılı olmak, makam ve mev­kide yükselmek, şeref ve itibar sahibi olmak isteyenlerle, zenginlik, mal, mülk elde etmek isteyenler, bu ismin zikrine devam etmelidirler.
Daha yeni Daha eski