En-Nur İsminin Fazilet ve Sırları

En-Nur İsminin Fazilet ve Sırları

EN-NUR isminin zikri (256) adettir. Zikrin saati Müşteri; günü Perşembe’dir. Ancak zikir saatinin birkaç isimde ol­duğu gibi bunda da farklı olduğunu söyleyen alimler var. Onlara göre zikir saati Zühre, zikir günü ise Cumadır. Tabii bunlar en etkili olduğu günlerdir, başka gün ve saatlerde yapılmaz, yapılırsa olmaz diye bir şey yoktur.

Bu farklı hesaplamaların da ayrı anlamları vardır. Kadın­lara ve erkeklere göre durum değişiyor. Mesela, bu ismin zikrinde Güneş saatinde erkekler, Zühre ve Ay saatlerinde ise hanımlar daha çok yararlanırlar.

1. Bu ismin zikrine devam ederek her gün (256) defa okumayı adet edinen kimseler, anlamsız üzüntü ve kurun­tulardan, boş sıkıntı ve kederlerden kurtulur; mutlu ve hu­zurlu olurlar.

2. Sürekli okuyanlar, yüzlerindeki pozitif enerjinin hasıl ettiği huzurla halk arasında çok sevilip sayılan ve aranan bi­rer kişi haline gelirler.

3. Herkes tarafından sevilip sayılmak ve anlamsız gam ve kederlerden kurtulmak için bu ismin zikrine devam etmek ye- terlidir. Çünkü üzülmek bir şeyi değiştirmez; ancak çok defa üzülmemek insanın elinde olmayan şeylerdendir.

Bu nedenle elimizde olmayan şeylerden kurtulmak için yüce Allah’a, bize verdiği ipuçlarıyla yani bazı isimleri ile müracaat edip sığınmak gerekir, işte NÛR ismi de bu­nun içindir.

4. Her gün (256) defa zikreden kimsenin basar ve basi­reti yani gözü ve gönlü nurlu olur, içi dışı aydınlanır.

5. Nedeni bilinmeyen bir hastalığa sahip olan kimse, ye­mek esnasında her lokmayı yerken “YÂ NÛR” diye Allah’ın bu ismini zikretse, eceli gelmemişse şifaya kavuşur.
Daha yeni Daha eski