El-Vali İsminin Fazilet ve Sırları

El-Vali İsminin Fazilet ve Sırları

EL-VÂLİ isminin zikri (47) adettir. Zikrin saati Güneş; zikir günü Pazar’dır. Bu isminde Büyük Ebcede göre hesap edilip zikredilmesi etkisi bakımından daha uygun görül­müştür ki, bu takdirde miktarı (47×47=2209) olur.

1. EL-VÂLİ ismini, saatinde ve verilen miktarda zikrine devam eden kimsenin bütün düşmanları dost olurlar.

Çünkü bu ismin zikri, kalbi etkilemede en güçlü ve en te­sirli isimlerden biridir. Bu nedenle kimin üzerine niyet edi­lip okunursa, kalbi çabucak etkilenir, yumuşar ve istenilen yöne doğru kayar. Okuyan kimsenin rakibi kalmaz.

2. Her gün vaktinde 47 defa zikreden kimse, her türlü afetten kurtulur.

3. Cuma günü (1000) defa okuyan her işinde başarılı olur, kolayca maksadına ulaşır.

4. Bu ismi şerifi bir kap içine yazıp üzerine (47) defa da okuduktan sonra temiz su ile silip tarlasına veya evine serpiştirse, her türlü afetten emin olur, korunur.
Daha yeni Daha eski