El-Müntekim İsminin Fazilet ve Sırları

El-Müntekim İsminin Fazilet ve Sırları

EL-MÜNTEKİM isminin zikri (630) adettir. Zikrin saati Merih; günü Salı’dır.

Sabah erken ve ikindi sonrası. Gece ise tam gece yarısı okunabilir.

1. El-Müntakim ismi de, “EL-KAHHAR” ve “EL- CEBBAR” isimleri gibi, Allah (c.c)’ın kahredici isimlerindendir. Düşmanlardan intikam almak için üzerlerine okunur. Kahredici isimlerin başında gelen bir isimdir.

Havas alimleri bu ismin Hz. Azrail (a.s)’in zikri olduğunu söylemişlerdir.

2. Her gün (630) defa “Yâ Müntakim” diye zikreden kim­seye hiçbir düşmanı zarar veremez. Zarar vermek için uğ­raşanların kendileri zarar uğrarlar.

3. Kahır ve helaki hak etmiş bir kimseye 7 gece üst üste (3969) kere”Ya MüntakirrT’okunsa ve sonunda; “YaRabbi, Ya Cebbar, Ya Müntekim!Sana sığınıyorum; falan kimse­den hakkımı ve intikamımı al!” diye dua etse, Allah (c.c) o kişiden mazlumun intikamını alır, ahım yerde bırakmaz.

Evet, yaptığımız duaya cevap veren Allah, bizim için gerekli görürse intikam alır ve mazlumun hakkını korur. Ancak, bizim Peygamberimiz (s.a.v), hemen hiç kimseden intikam alma yoluna gitmemiş ve beddua etmemiştir. Kendisini çok bunaltan ve kinlerini İslam Dininin yayıl­masını engelleyecek şekilde ilerletip savaşma ve öldürme şeklinde gösterenleri bile Allah’a havale etmiştir.

Doğup büyüdüğü şehri kendisine haram edip yurdun­dan yuvasından sürüp çıkaranları dahi bin defa eline fırsat geçtiği halde affetmeyi tercih edip intikam almayı düşün­memiştir. Eğer O (s.a.v), intikam almaya kalksaydı, o kadar çok sebebi vardı ki, kimse ona kalkıp da “Neden intikam aldın?” diyemezdi… Bunların ötesinde beddua etseydi daha ağzından çıkar çıkmaz hiç şüphesiz Allah, onun düş­manlarını kahrederdi. Bu yüzden bizler de her önümüze gelene ah edip, beddua ederek intikam almaya kalkma­malı gerekirse en kötü durumda Allah’a havale etmeli, “Al­lah seni bildiği gibi yapsın”demeliyiz..
Daha yeni Daha eski