El-Mukit İsminin Fazilet ve Sırları

El-Mukit İsminin Fazilet ve Sırları

EL-MUKİT isminin zikri (550) adettir. Zikir saati Gü­neş, günü Pazar’dır.

Yani sabah erken, gün doğarken ve ikindi namazı son­rası…
  1. Galibiyet elde etmek isteyen herkes ve özellikle asker­ler, bu ismin gölgesinde Allah’a sığınmalı ve tertibine yani gününe, saatine ve miktarına uygun olarak zikrine devam etmelidir.Bu tertibi yerine getiren savaşçılar, savaşlarında mutlak başarı elde ederler. Bu simin zikrine devam ederek savaşırlar­sa Allah’ın yardımı ile hiçbir zayiat vermezler.
  2. Bir kağıda yazılıp suyla bozulduktan sonra suyu tar­laya serpiştirilse, tarlada mahsul bol ve bereketli olur.
  3. Oruç tutmak kendisine zor gelen, açlığa dayanama­yan kimse yazıldığı kağıdı koklasa açlık hissi kesilir.
  4. Su dolu bir testiye (550) defa okunup üflense ve testinin üzerine veya kapağına “EL-MUKIYT” yazılsa, bu testinin suyundan içenler, her tülü tehlike ve korkudan güven içinde olurlar. Bu sudan çok ağlayan çocuğa içirilse ağlaması kesilir.
  5. Bu ismin zikrine devam eden kimselerin rızkı bol olur, ihtiyacı olan her şeye sahip olur.
  6. “EL-MUKİT” ismi “ER-REZZAK” ismiyle birlikte ya­zılıp bir iş yerine asılsa orada bereket hasıl olur, o iş yerin­de darlık ve sıkıntı çekilmez.
Daha yeni Daha eski