El-Muhyi İsminin Fazilet ve Sırları

El-Muhyi İsminin Fazilet ve Sırları

EL-MUHYİ isminin zikri (68) adettir. Zikir saati ise Zühre; zikir günü Cuma’dır. Sabah erken gün doğarken ve ikindi sonrası zikredilebilir. Gece zikretmek için de tam gece yarısı zikredilebilir.

EL-MUHYİ isminin zikriyle gönülleri kazanmanın ve teshir etmenin mümkün olduğu söylenmektedir.

Bu ismin Hz. İsrafil (a.s) ve Hz. İsa (a.s)’in zikri olduğu söylenmektedir.

Hz. İsa’nın ölüleri diriltme şeklinde bir mucizesi vardı. Bu isim de onun sürekli virdi idi ve mucizesini Allah adına bu yolla gösterdiği nakledilmiştir. Bu ismi zikredip gönlü zikriyle ısındığı zaman, mucize olarak diriltilmesi istenilen ölüye: “Kum bi-izn-i Muhyî: Dirilten Allah’ın izniyle ayağa. kalk”der, ölü de ayağa kalkardı.
  1. Her gün (68) kere okumaya devam eden kimse, mah­pus ise bir vesile ile hapisten kurtulur ve isteğine kavuşur.
  2. Bu ismi inanç. Ve güvenle her namazdan sonra (68) veya (340) defa okuyan kimsenin kalbinde iman ve irfan nurları parıldar, her tuttuğu işte başarılı olur.
  3. Kırk gün halvet ve riyazetle bu ismin zikrine devam eden kimseye birtakım ilahi tecelliler gelir ve tıbbın aciz kaldığı birtakım hastalıkların iyileşmesine vesile olur.
Daha yeni Daha eski