El-Macid İsminin Fazilet ve Sırları

El-Macid İsminin Fazilet ve Sırları

EI-MÂCİD isminin zikri (48) adettir. Zikir saati Zühre; zikir günü Cuma’dır.

Bu iki esmanın da ifade ettikleri anlam gibi okuma sa­atleri aynıdır. Cuma sabah erken, gün doğarken ve ikindi sonrası ve akşamdan sonraki ikinci saat ile gece yarsı oku­nabilir.

EI-MÂCİD: isminin tertibi ile yani gününe ve saatine uygun olarak zikri ile meşgul olan kimse, ebedî mutluluğa erer.

Çocuk yapmak için hazır suya okunup o su taraflarca sağlam bir niyetle içilirse yüce Allah evlat İhsan eder.

Boş ve tenha bir yerde hissi kayboluncaya kadar zik- retse, uykusunda istediğini görür.

Her gün beş vakit namazın ardından belirtilen mik­tarda zikreden kimsenin, malı ve kazancı bol, sözü geçerli olur.
Daha yeni Daha eski