El-Kuddüs İsminin Fazilet ve Sırları

El-Kuddüs İsminin Fazilet ve Sırları

Ebced değeri (170); Zikir saati Müşteridir.(Perşembe ).

Perşembe günü müşteri saati sabah doğarken ve ikindi sonrasıdır. Bir de tam gece yarısı. Bu saatlerde okunursa daha etkili olacağı söylenmiştir.

1. EL-KUDDÜS isminin zikrine devam eden kimsenin, üzerinden kötü huylar temizlenip kalkar, güzel ahlaka sahip olur. Böylece kalbi temizlenip nurlarla dolar.

2. EL-KUDDÜS isminin zikrine devam etmek, insanı Allah’a yaklaştırır ve himayesine sokar. Böylece manevi bir dostluk oluşur. Artık o kimsenin varsa gizli sırları açığa çıkmaz. Her yerde adından hayırla ve övgüyle söz edilir.

3. özellikle Cuma geceleri okunması pek çok faydalar getirir. Mesela, korku ve evhamdan, nazar ve hasetten yani kıskanç bakışlardan korunma sağlar.

4. Cuma gecesi VEFKİ yapılır ve üzerine (170) kere (YA KUDDÜS) okunarak, ruh sağlığı bozuk, evhamlı, korkulu bir kimsenin boynuna asılarak, 7 gün aynı şekilde (170) kere suya okunup hastaya içirilirse Allah’ın izniyle hasta sağlığına kavuşur, korku ve evhamdan kurtulur.

5. Havas ilmiyle uğraşanlar, “içki, kumar ve zina gibi kötü huylara müptela olmuş bir kimse, VEFKİNİ yaptırıp üzerinde taşıyarak, her gün bir bardak suya (170) kere bu esmayı okuyup üfleyerek içmeye devam ederse, kısa zamanda bu huylarından kurtulur” demektedirler.

6. Ruhani varlıklarla bağlantı kurmak için, devamlı olarak bu ismin zikredilmesi ve her üç, beş veya yedide bir; “Sübbûhun, Kuddûsün, Rabbünâ ve Rabbü’l-Melâiketi ve’r-Ruh” denilmesi gerekir.

Böyle yapıldığı takdirde, kısa bir zaman sonra, zikri çeken kimseye olağanüstü haller belirir; ışıklar ve nurlar görmeye başlar. Önce sadık rüyalar, sonra da açıkça ruhanileri görür. Altıncı hissi açılıp etkinleşir, dışa karşı etkisi artar. Bilhassa ruhsal hastalıklara ve saraya müptela olmuş kimselerin tedavisinde etkili olur.

“EL-KUDDÜS” ismi şerifi ile ayrıca; vesveseye, melankoliye, hayalet görmeye, uykuda veya uyanıkken korkup ya, cinlerin baskılarına karşı 170 kere okunarak Allah’a Sığınılırsa etkili olur ve bu tür rahatsızlıkları uzaklaştırır.

7. Bir anlamı da temizleme, takdis etme olan “El Kuddûs” isminin zikrine devam eden kimse, her türlü şehvetten ve yüz kızartıcı suçtan, kusurdan temizlenir, nuranilik kazanır.

8. Cenab-ı Hak, bu isminin bir yönüyle evrendeki pislikleri giderip, temizlik ve güzelliğe kavuşturmaktadır. Yoksa her baharda veya yazda ölen diğer hayvanların leşleri veya ölülerin cesetleri bir yana, sadece sinekler bile dünyamızı kokutmaya yeter de artardı bile..
Daha yeni Daha eski