El-Kaviyy İsminin Fazilet ve Sırları

El-Kaviyy İsminin Fazilet ve Sırları

EL-KAVİYY isminin zikri (117) adettir. Zikir saati Zühre, günü, Cuma’dır.
  1. Bu ismin zikri fetih için uygundur. Nitekim, İstanbul fethedilemeyince, hocası merhum Akşemseddin’in, yanında bulunan Ehl-i Kalp kimselerle birlikte otağın içerisinde sabaha kadar bu ismin zikriyle meşgul ol­duğu nakledilir. Ayrıca kendisin de meşgul olduğu ve Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin de fetih süresince bu tertibi üç kere yerine getirdiği ve tertibi her tamamla­yışta surlara doğru üflediği nakledilmektedir. Nihayet bir salı günü sabahı, Merih saatinde Yüce Allah fethi müyesser kıldı. Yavuz Sultan Selim Han’ın da, Mısır seferinde bu ter­tibi yerine getirdiği nakledilmektedir ki, sonunda Mısır’ın fethi kendisine müyesser olmuştur.
  2. Vücudunda zafiyet (takatsizlik) veya kansızlık bulu­nan olan bir kimse, her gün (114) defa okuyarak bu ismin zikrine devam etse, zafiyeti ve kansızlığı gider, kuvveti ye­rine gelir.
  3. Zayıf bir mazlum okusa, zalimin zulmünden emin olur.
  4. Her gün evinden çıkmadan (126) kere okumaya de­vam eden kimse, bütün zahmet ve meşakkatlerden kurtu­lur, işlerini kolayca görür, kalp ve ruh kuvveti kazanır.
Daha yeni Daha eski