El-Cebbar İsminin Fazilet ve Sırları

El-Cebbar İsminin Fazilet ve Sırları

El Cebbar isminin Ebced değeri (206); Zikir saati Merih, Salı’dır.

Salı günü Merih saati, sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır. Gece okumaları için de tam gece yarısıdır.
  1. EL-CEBBAR ismi daha çok, zâlimler, münafıklar ve yalancılar üzerine okunur. Okuyan kimsenin ihlas ve samimiyeti ve karşı tarafın hak etmesi ölçüsünde, bunlardan her biri bir derde yakalanır, kendi başlarının derdine düşerler ve zarar verdikleri insanlarla uğraşmaya vakit bulamazlar.
  2. Bir kimsenin konuşmaması için de, bu ismin okunmasına ve tertibine yani miktarına ve saatine göre okunmasına başvurulur. Bu yola başvurmak isteyen kimse, son derece ciddi ve samimi olmalıdır. Çünkü bu ismin ağırlığı ve kahrediciliği kişinin kendisine de dokunabilir.
  3. Bu ismi vird edinen kimsenin emir ve isteklerine karşı koyulmaz. Her dileğini her yerde herkese rahatça yaptırabilir. Sözü dinlenen, sevilen ve sayılan, yardım edilen ve yardım istenen, umulan, ümit edilen bir kimse haline gelir.
  4. Eğer bu ismi bir doktor veya benzer bir sağlıkçı kendisine vird edinse, tedavi ettiği hastalar üzerinde daha çabuk neticeye ulaşır ve harika neticelere ulaşır.
  5. Bir zalim veya zorbanın kahrına, zulmüne uğrayıp ondan zarar gören kimse veya kimseler, zalimin kendisinden el çekmesi veya kahrı niyetiyle bir defa da bir veya birkaç kişi olarak büyük ebcede göre yani 206 x 206 şeklinde elde edilen 42436 defa “YÂ CEBBAR” İsm-i şerifini okusa, yüce Allah, o zorba ve zalimi perişan eder ve zulmünden kısa zamanda vazgeçirtip mazlumun hakkını teslim eder.

    Belirtilen miktarda okunan “YÂ CEBBAR” Esmalarından sonra 41 defa da Haşir suresinin 22. ayeti olan;

    “Hüv’allahü’llezi lâ ilâhe illâ hû. Âlimu’l-ğaybi ve’ş-şehâdeh. Hüve’r-rahmânu’r-rahîm: O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahimdir”ayeti okunmalıdır.

  6. Bu ismi, 40 gün, 211 defa okumaya devam eden kimse, zulme maruz kalsa ya da hapis veya esir olsa kurtulur. Her dileği yerine gelir.
Daha yeni Daha eski