El-Berr İsminin Fazilet ve Sırları

El-Berr İsminin Fazilet ve Sırları

EL-BERR isminin zikri (202) adettir. Zikir saati Zühre; zikir günü Cuma’dır.

Sabah erken ve ikindi sonrası ve akşamdan bir saat sonra ile gece yarısı.

1. EL-BERR isminin zikrine dünyalık elde etmek için bu ismin zikrine devam edilir. Bu ismin zikrine devam eden kimsenin ihtiyaç için düşmanı dahi ayağına kadar gelir, onun önünde boyun eğer.

2. Her kim, bu ismin zikrini her gün (786) defa okuyup devam ederek vird edinirse, Cenab-ı Hak, ona lütuf ve ih­sanlarını birbiri ardınca yağdırır.

3. İçki içen, kumar oynayan, zina eden, faiz yiyen vs. günahları işleyen kimse bu ismin zikrine devam etse, gü­nahlarından kurtulur, tövbekar olur ve bu kötülüklerden ve günahlardan uzaklaşır.

4. Kara ve deniz seyahatlerinde bu ismin zikrine devam etmek, sağlık, emniyet ve güven sağlar.

5. Deniz yolculuğu sırasında fırtınaya yakalanılsa, bu is­min zikriyle gemi veya zikreden şahıs fırtınanın meydana getireceği zarardan kurtulur.

6. Bu ismi felçli birine şartlarına uygun olarak okumak, yada Büyük Ebcede göre hesap ederek okumak, kurtulu­şuna vesile olur diyen, Havas Alimleri vardır.
Daha yeni Daha eski