El-Azim İsminin Fazilet ve Sırları

El-Azim İsminin Fazilet ve Sırları

Bu mübarek ismin zikri (1020) adettir. Zikir saati Utarit, günü Çarşamba’dır.

Çarşamba Utarit saati, 1. Ve 8. Saatlerdir. Yani güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası. Gece de 06.00 yani gece yarısı.

1. EL-AZÎM ismini, şartlarına uygun bir şekilde her gün sabah namazından sonra (1024) defa zikredenler huzur ve mutluluk, yüksek makam ve mevki, şan-şöhret elde ederler, kısa zamanda emsalleri arasında fark edilir hale gelirler. Herkes tarafında sevilir ve sayılırlar.

2. Bir hastaya (1010) kere okunsa eceli gelmemişse şifaya kavuşur.

3. Usulüne uygun zikredenleri Cenab-ı Hak, korkup çekindiği şeylerden koruyup kurtarır, umduklarını ihsan eder.

4. Her sabah devamlı olarak (120) defa “YÂ AZİM” ismini zikreden, halk arasında itibar görür, herkes tarafından sevilir ve sayılır, bütün insanların nazarında önemli ve kıymetli bir insan haline gelir.

5. Gümüş bir yüzük üzerine yazıp parmağında taşıyan ve devamlı olarak bu mübarek ismi zikreden kimsenin istediği şeyleri yüce Allah verir ve kadri kıymetini artırır.
Daha yeni Daha eski