El-Ahir İsminin Fazilet ve Sırları

El-Ahir İsminin Fazilet ve Sırları

EL-ÂHİR isminin zikri (801) adettir. Zikrin saati Merih; günü Salı’dır. Bir hesaba göre de zikir saati Zühre, günü Cuma’dır. Daha önce bu saatleri gördük, artık biliyorsu­nuz…

1. Her gün (100) kere okuyan kimsenin kalbinden “mâsivâullah”a ait, yani Allah’tan alıkoyan dünyalık zevk ve eğlencelere ait duygu ve düşünceler, bağlılıklar sev­giler ve muhabbetler çıkar, sadece Allah rızasına ait olan duygu ve düşünceler kalır.

2. Her gün (77) defa okuyan kimse, Allah’ın izni ve kere­miyle amel-i salih ve takvaya ulaşır; akıbeti hayır olur.

3. Bu ismin belirtilen miktarda zikri zalimleri ve zorba­ları ıslah eder; yoldan çıkmışları yola getirir. Islah olma­sı için üzerine okunan kimse istenilen yola gelmezse ya büyük zarar görür ya da helak olur. Çünkü bu isim beddua ve kahır isimlerindendir.

4. “YÂ EVVELİ) YÂ ÂHİR” isimlerini birlikte her sabah (838) kere okuyan kimse, bütün düşmanlarına galip ola­cağı haber verilmiştir.

5. Her iki isimi bir tabağa yazıp, üzerine yine her iki isim birden (838) okunsa, sonra temiz su ile silinerek, konuşa­mayan veya herhangi bir nedenle dili tutulmuş veya keke­melik bulunan bir kimseye, bir nüshası da üzerinde iken 7 gün veya 21 gün içirilse, Allah’ın izniyle, bu isimler hürme­tine kısa zamanda dilinin çözüleceği ve şifaya kavuşacağı bildirilmiştir.
Daha yeni Daha eski