Bedduayı Kaldıran Dua (Birisinden Beddua Aldığını Düşünenler İçin)

Bedduayı Kaldıran Dua (Birisinden Beddua Aldığını Düşünenler İçin)
Bilerek veya bilmeyerek yakınından veya uzakolan bir kimseden beddua alan, hiç bir işi yolunda gitmeyen, bu duayı her gün 3 veya 7 kez okursak beddua etkisinden kurtuluruz.

1000 YILLIK BEDDUAYI KALDIRAN DUA BUDUR

Bedduayı Kaldıran Dua (Birisinden Beddua Aldığını Düşünenler İçin)

OKUNUŞU


Bismillâhirrahmânirrahîm.

Rabbena la tuziğ kulubena ba'de iz hedeytena veheb lena min ledunke rahmeh, inneke entel vehhab. Âl-i İmrân Suresi 8. Ayet

Ve kul cael hakku ve zehekal batıl, innel batıle kane zehuka. İsrâ Suresi 81. Ayet

Rabbena inneke camiun nasi li yevmin la raybe fih, innallahe la yuhliful miad. Âl-i İmrân Suresi 9. Ayet

Ve nunezzilu minel kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil mu'minine ve la yeziduz zalimine illa hasara. İsrâ Suresi 82. Ayet

ANLAMI


Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

(Onlar şöyle yakarırlar:) Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Lütfu en bol olan sensin. Âl-i İmrân Suresi 8. Ayet

De ki: "Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkumdur." İsrâ Suresi 81. Ayet

"Rabbimiz! Şüphesiz sen, hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah va'dinden dönmez." Âl-i İmrân Suresi 9. Ayet

Biz Kur'an'dan, mü'minler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur'an, ancak zararını artırır. İsrâ Suresi 82. Ayet
Daha yeni Daha eski