Asr Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Asr Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 3 âyettir. Asr, çağ, ikindi vakti, uzun zaman demektir.

Nuzül


Mushaftaki sıralamada yüz üçüncü, iniş sırasına göre on üçüncü sûredir. İnşirah sûresinden sonra, Âdiyât sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır (bk. Şevkânî, V, 579).

Konusu

Sûrede insanı ebedî hüsrandan kurtaracak yollar gösterilmektedir.

Fazileti

Ashâb-ı kirâmdan iki kişinin karşılaştıkları zaman biri diğerine Asr sûresini okumadan ve ardından selâm vermeden ayrılmadıkları rivayet edilir (Beyhak^, Şu‘abü’l-îmân, Nuruosmaniye Ktp., nr. 1125, III, vr. 174b).

ASR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU


Asr Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

ASR SURESİ OKUNUŞU

1.Vel asr
2.İnnel insane le fi husr
3.İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr
ASR SURESİ ANLAMI

1, 2.Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir.
3.Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir).
Daha yeni Daha eski